Ξεκίνησε η πρώτη Έρευνα Καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση

Συνάντηση ΚΕΔΕ με ΠΟΠ-ΟΤΑ: Μόνιμες προσλήψεις στους δήμους -Τι είπαν για κινητικότητα
7 Φεβρουαρίου 2020
Αντίθετο το ΔΣ της ΚΕΔΕ με τη μεταφορά των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων στο υπουργείο Ναυτιλίας
7 Φεβρουαρίου 2020

Ξεκίνησε η πρώτη Έρευνα Καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρώτη έρευνα για την καινοτομία των δημοσίων υπηρεσιών, η οποία διενεργείται το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο της προώθησης της πολιτικής καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Η έρευνα απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη του δημοσίου, θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και θα ολοκληρωθεί στις 3 Απριλίου 2020είναι ανοικτή έως τις 3 Απριλίου 2020 στον σύνδεσμο: https://innovation.gov.gr/intropsisurvey

Σκοπός του είναι να αντικατοπτρίσει την τρέχουσα κατάσταση και να εντοπίσει τις ανάγκες του δημόσιου τομέα για την προώθηση και ενίσχυση της καινοτομίας.

Η διαδικασία της έρευνας, τα αποτελέσματα και στην συνέχεια τα συμπεράσματα, αναμένεται να συνεισφέρουν στην διαμόρφωση του εγχειριδίου για την μέτρηση της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο σχεδιασμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με τη συνεργασία του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre, JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΟΟΣΑ, του Εθνικού Κέντρου Καινοτομίας της Δανίας και άλλους φορείς.

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να απαντηθεί αφού ενημερωθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη, και από τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ

Στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ δίδονται αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με την πλατφόρμα www.innovation.gov.gr , η οποία αναπτύχθηκε πριν από δύο περίπου χρόνια, από το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, στο πλαίσιο του συντονιστικού του ρόλου του υπουργείου για τον σχεδιασμό της πολιτικής για την καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα.

Στόχος, όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, είναι η δημιουργία δικτύου καινοτομίας με σκοπό την προώθηση της αμοιβαίας μάθησης, της συνεργασίας και της συμμετοχής στις δράσεις του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, μέσα από την ανάδειξη των «πρωταθλητών» καινοτομίας.

Η πλατφόρμα εξυπηρετεί τις παρακάτω ανάγκες:

  1. μάθησης και ανταλλαγής καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες δημόσιες οργανώσεις https://innovation.gov.gr/innovobserv/
  2. ενημέρωσης σχετικά με τον προγραμματισμό του υπουργείου Εσωτερικών για την πολιτική καινοτομίας, αναζήτησης κειμένων και χρήσιμων εργαλείων για την εφαρμογή και διάδοση της καινοτομίας https://innovation.gov.gr/innovation-page/
  3. συμμετοχής σε προγράμματα και δράσεις του έργου “Μαζί Καινοτομούμε WE-novate Project” , το οποίο στοχεύει να ενθαρρύνει την ανοικτή καινοτομία μέσα από την συνεργασία μεταξύ δημοσίων οργανώσεων που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και επιζητούν τεχνογνωσία για λύσεις σε αυτές https://innovation.gov.gr/open-innovation/
  4. υποστήριξης των δημοσίων οργανώσεων να αναπτύξουν την ικανότητα καινοτομίας και την παροχή καθοδήγησης μέσα από εργαλεία αυτόαξιολόγησης και εργαστήρια https://innovation.gov.gr/innovation-labs/.

Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τα υπουργεία, τα γραφεία υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών, τις γενικές και ειδικές γραμματείες, γραμματείες γενικών και ειδικών γραμματέων, τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, τις περιφέρειες, τους δήμους, τις ανεξάρτητες αρχές, τα επιμελητήρια, όλες τις υγειονομικές περιφέρεις, όλα τα νοσοκομεία να προχωρήσουν στις παρακάτω ενέργειες:

Ορισμός εκπροσώπου στο Δίκτυο Καινοτομίας
Πληροφορίες για το ρόλο του δικτύου καινοτομίας και τη διαδικασία εγγραφής στο σύνδεσμο https://innovation.gov.gr/registration-form

Συμμετοχή στην έρευνα για την καινοτομία στο δημόσιο τομέα
Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης εργαλείων για την υποστήριξη των δημοσίων οργανώσεων. Προκειμένου να υποστηριχθεί ο σχεδιασμός με τα κατάλληλα μέσα και δράσεις έχει σχεδιαστεί ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελεί μέρος της μεθοδολογίας συγκριτικής μάθησης, η οποία αναμένεται να εκδοθεί το πρώτο εξάμηνο του 2020. Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα καθώς και τη διαδικασία υποβολής της στο https://innovation.gov.gr/intropsisurvey.

Υποβολή καλών πρακτικών
Οι υπηρεσίες που έχουν σχεδιάσει και εφαρμόσει καλές πρακτικές τα δύο τελευταία έτη (2017 – 2019) παρακαλούνται να υποβάλλουν τα στοιχεία αυτών στον σύνδεσμο https://innovation.gov.gr/submission-innovation.

Σημειώνεται ότι, το ερωτηματολόγιο της έρευνας θα είναι διαθέσιμο προς υποβολή έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Για τη διευκόλυνση συμμετοχής έχει δημιουργηθεί ένας ενιαίος σύνδεσμος, στον οποίο είναι διαθέσιμοι όλοι οι σύνδεσμοι που αναφέρονται παραπάνω: https://innovation.gov.gr/innovationcat/promotinginnovation.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *