ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 5 εκατομμύρια από το Δημιουργική Ευρώπη

Βγήκε στον αέρα πρόσκληση από την πρωτοβουλία Δημιουργική Ευρώπη με τίτλο “Support for cooperation projects related to the European Year of Cultural Heritage 2018” προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Κύριος στόχος της στήριξης των σχεδίων ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι να ενθαρρυνθεί η κοινή χρήση και η εκτίμηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ως κοινός πόρος, να αυξηθεί η συνειδητοποίηση της κοινής ιστορίας και των αξιών και να ενισχυθεί η αίσθηση της ύπαρξης ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο στόχοι της στήριξης για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας που σχετίζονται με το EYCH 2018 είναι:

 

1. Να ενισχυθεί η αίσθηση της ύπαρξης ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου;

 

2. Να προωθηθεί η πολιτιστική κληρονομιά ως πηγή έμπνευσης για την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και καινοτομία και να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ του τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλων πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων.

 

Η πρόσκληση λήγει στις 22 Νοεμβρίου και το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται στο 60%.

 

Λεπτομέρειες για την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ

Σημερινά Νέα