ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2,5 εκ. ευρώ. Τρελό ρουσφέτι της Ρένας Δούρου στο Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής υπέγραψαν σύμβαση Ενεργειακής Αναβάθμισης των κτηρίων του Δήμου Φυλής και του οδοφωτισμού αξίας πάνω από 2,5 εκ ευρώ με χρήματα της Περιφέρειας. Ωστόσο προκαλεί πολλά ερωτηματικά το γεγονός ότι αυτή την στιγμή που μιλάμε τρέχει το ίδιο πρόγραμμα του ΚΑΠΕ (Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με πολύ ευνοικό επιτόκιο για όλους τους Δήμους. Το έργο είναι προς την σωστή κατεύθυνση ωστόσο προκαλει πολλά ερωτηματικά η (για ακόμα μία φορά) μεροληπτική στάση της Ρένας Δούρου. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, προγραμματική Σύμβαση υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση - αυτοτέλεια και ανάπτυξη συστημάτων ΑΠΕ δημοτικών κτιρίων, σχολικών συγκροτημάτων - οδών κ.λπ. με σκοπό την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού κόστους για το δημοτικό διαμέρισμα Φυλής». Το έργο, προϋπολογισμού 2.575.505,92 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση του τρόπου διαχείρισης της ενέργειας σε τοπικό επίπεδο, στη Δημοτική Ενότητα Φυλής του Δήμου Φυλής, μέσα από µια μεθοδολογία ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού όπως η ανάπτυξη συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Μεταξύ άλλων, το έργο αναμένεται να συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων προς όφελος των πολιτών. Ειδικότερα, το έργο αφορά σε παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια µε στόχο την εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας που θα αγγίζει το 40%, µε ταυτόχρονη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων προκειμένου να ισοσκελιστεί το ενεργειακό ισοζύγιο κατ’ έτος του κάθε κτιρίου.

Συγκεκριμένα, θα αναβαθμιστούν ενεργειακά: το Δημαρχείο Φυλής, το Γήπεδο Φυλής, το Νηπιαγωγείο Φυλής, το Δημοτικό Σχολείο Φυλής, το Γυμνάσιο Φυλής καθώς και το Λύκειο Φυλής. Ακολούθως, περιλαμβάνει την αντικατάσταση του συνόλου του υφιστάμενου δημοτικού φωτισμού µε νέα συστήματα χαμηλής κατανάλωσης. Τέλος, το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από την Περιφέρεια Αττικής - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δυτικής Αττικής.

Σημερινά Νέα