ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: Πλαφόν στους διορισμούς συμβασιούχων

Ανώτατο όριο στον αριθμό προσλήψεων συμβασιούχων στο Δημόσιο για το έτος 2018 μπαίνει με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα με το άρθρο 241 ορίζεται ότι για το έτος 2088 ο μέσος όρος του έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μίσθωσης έργου και ωριαίας αποζημίωσης που μισθοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα επίπεδα του 2016, ήτοι 47.584. Αν και ο μέσος όρος των συμβασιούχων τον Μάρτιο του 2018 ανεβαίνει στους 48. 598 και τον Ιούνιο στους 48.126, ο μέσος όρος του έτους προβλέπεται ότι  κατεβαίνει στους 45.922, μείωση που οφείλεται  κατά κύριο λόγο στη μονιμοποίηση των 2.093 εποχικών πυροσβεστών.

Από το συγκεκριμένο πλαφόν εξαιρούνται και δεν συνυπολογίζονται οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών, όπως για τη διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών ή την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Ακόμη προβλέπεται (άρθρο 242) ότι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μπορούν να γίνουν στις εξής περιπτώσεις:

α) συμμόρφωσης σε δικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες αναγνωρίζεται αορίστου χρόνου εργασιακή σχέση υπαλλήλου

β)κάλυψη οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συστήνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και με ταυτόχρονη  αναπροσαρμογή του παραπάνω μέσου όρου, με την προϋπόθεση  να τηρούνται τα όρια δαπανών που προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο (2018-2021) για μισθούς και συντάξεις.

Νομοσχέδιο

Αιτιολογική Έκθεση

Σημερινά Νέα