ΥΠΕΣ – ΦιλόΔημος ΙΙ: Μέχρι σήμερα εγκρίθηκαν 303 αιτήματα από 198 δήμους, συνολικής χρηματοδότησης 89 εκ. ευρώ

Σχεδόν το σύνολο των Δήμων της χώρας έχουν υποβάλλει ένα ή παραπάνω αιτήματα για χρηματοδότηση από τα Προγράμματα ΦιλόΔημος Ι και ΙΙ».

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο του «ΦιλόΔημος ΙΙ», του οποίου οι Προσκλήσεις είναι οι πιο ώριμες, μέχρι και σήμερα έχουν εγκριθεί συνολικά 303 αιτήματα χρηματοδότησης, τα οποία κατατέθηκαν από 198 Δήμους, συνολικής χρηματοδότησης  89.012.298,59 ευρώ. Οι προσκλήσεις αφορούσαν στην προμήθεια μηχανημάτων έργων, κατασκευή παιδικών χαρών καθώς και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

Ειδικότερα για την Πρόσκληση Προμήθεια Μηχανημάτων Έργων έχουν εγκριθεί 113 αιτήματα από ισάριθμους Δήμους με συνολική χρηματοδότηση 23.787.070,04 ευρώ.

Για την Πρόσκληση Κατασκευή Παιδικών Χαρών έχουν εγκριθεί 60 αιτήματα από ισάριθμους Δήμους με συνολική χρηματοδότηση 16.769.973,26 ευρώ.

Και για την Πρόσκληση Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων έχουν εγκριθεί 130 αιτήματα από ισάριθμους Δήμους με συνολική χρηματοδότηση 48.455.255,29 ευρώ.

 

Τα στοιχεία ανά Περιφέρεια και για τις τρεις Προσκλήσεις είναι τα εξής:

 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: εγκρίθηκαν 15 αιτήματα 10 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 2.348.149,88 ευρώ

Κεντρικής Μακεδονίας: εγκρίθηκαν 36 αιτήματα 24 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 13.866.979,27 ευρώ

Δυτικής Μακεδονίας: εγκρίθηκαν 12 αιτήματα 10 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 3.290.311,25 ευρώ

Ηπείρου: εγκρίθηκαν 12 αιτήματα 10 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 3.177.713,20 ευρώ

Θεσσαλίας: εγκρίθηκαν 16 αιτήματα 12 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 4.292.630,20 ευρώ

Ιονίων Νήσων: εγκρίθηκαν 7 αιτήματα 5 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 1.523.007,03 ευρώ

Δυτικής Ελλάδας: εγκρίθηκαν 11 αιτήματα 9 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 031.153,55 ευρώ

Στερεάς Ελλάδας: εγκρίθηκαν 21 αιτήματα 15 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 4.037.891,70 ευρώ

Αττικής: εγκρίθηκαν 94 αιτήματα 52 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 33.896.042,28 ευρώ

Πελοποννήσου: εγκρίθηκαν 19 αιτήματα 15 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 3.872.841,35 ευρώ

Βορείου Αιγαίου: εγκρίθηκαν 2 αιτήματα 2 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 14.000 ευρώ

Νοτίου Αιγαίου: εγκρίθηκαν 32 αιτήματα 18 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 4.636.171,19 ευρώ

Κρήτης: εγκρίθηκαν 27 αιτήματα 16 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 9.025.407,69 ευρώ

Επίσης στο πλαίσιο του «ΦιλόΔημος Ι» είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, για δύο Προσκλήσεις που έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, όπου εκδηλώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον από τους ΟΤΑ.

Ειδικότερα από την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018, πρώτη ημέρα της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα, υποβλήθηκαν 158 αιτήσεις, εκ των οποίων 106 στην Πρόσκληση Ι και 52 στην Πρόσκληση ΙΙ, για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης αντίστοιχα, συνολικού προϋπολογισμού (έργων) σχεδόν 600 εκατ. ευρώ.

Οι πρώτες εγκρίσεις για τις δύο παραπάνω προσκλήσεις, οι οποίες αφορούν στο μεγαλύτερο μέρος τους χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών.

Να σημειωθεί ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία «ΦιλόΔημος Ι και ΙΙ» που υλοποιούνται από το υπουργείο Εσωτερικών και δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχουν τη δυνατότητα διοχέτευσης σημαντικών πρόσθετων πόρων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για στοχευμένα έργα και προμήθειες μικρής και μεσαίας κλίμακας, προκειμένου να στηριχθούν οι υφιστάμενοι σχεδιασμοί τους ή και να δρομολογηθούν νέοι.

Για το 2018 έχουν εξασφαλιστεί 740 εκατ. ευρώ και για τα δύο Προγράμματα, (500 εκατ. ευρώ και 240 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα). Συνολικά, μέσω των συγκεκριμένων Προγραμμάτων μπορούν να κατευθυνθούν στους ΟΤΑ για τις προβλεπόμενες δράσεις, τουλάχιστον 2,3 δισ. ευρώ, ως επιπρόσθετοι πόροι, ανεξάρτητοι από κάθε άλλη τακτική ή έκτακτη χρηματοδότηση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

Οι υφιστάμενες Προσκλήσεις αφορούν:

 

Στο πλαίσιο του «ΦιλόΔημος ΙΙ»

 

Προμήθεια μηχανημάτων έργου: 60 εκατ. ευρώ

Κατασκευή Παιδικών Χαρών: 70 εκατ. ευρώ

Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και αύλειων χώρων: 50 εκατ. ευρώ

Στο πλαίσιο του «ΦιλόΔημος Ι»

Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση: 200 εκατ. ευρώ

Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης: 200 εκατ. ευρώ

Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)»: 25 εκατ. ευρώ

Η επόμενη Πρόσκληση του «ΦιλόΔημος Ι» θα αφορά στην Αγροτική Οδοποιία με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή εκμετάλλευση.

Στη συνέχεια αναμένεται η Πρόσκληση για την Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτιρίων η οποία θα περιλαμβάνει ειδική κατηγορία για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.

Πίνακας για τα έργα στο Φιλόδημος ΙΙ

Σημερινά Νέα