ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ: Προγραμματική Σύμβαση με το Ίλιον, μήπως και διορθωθούν τα χαλια

Πρόθεση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Τρίτση και του δήμου Ιλίου συνομολογήθηκε κατά τη σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών, υπό τον υπουργό Πάνο Σκουρλέτη και τη συμμετοχή του δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου, του αντιδημάρχου Γιώργου Λιόση, του προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Γιάννη Πολύζου και του μέλους του ΔΣ Νίκου Μπελαβίλια.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης με το δήμο Ιλίου αναφορικά με τις δραστηριότητες της δημοτικής αρχής εντός των ορίων του Πάρκου. Πραγματοποιήθηκε μια διεξοδική, όσο και εποικοδομητική συζήτηση για την λειτουργία του Πάρκου, τα σχέδια της διοίκησης του Φορέα του για την περαιτέρω ανάπτυξή του και τις μεγάλες δυνατότητες δημιουργικής συμβίωσης με τον δήμο Ιλίου, ως προς το πλήθος και το είδος των δραστηριοτήτων του, οι οποίες φιλοξενούνται στο Πάρκο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις αθλητικές δραστηριότητες του δήμου, αλλά και άλλες, όπου συνομολογήθηκε η πρόθεση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και της δημοτικής Αρχής, η οποία θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχισή τους με όρους που θα συμφωνηθούν από τα δύο μέρη.

Σημερινά Νέα