ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Ναι της Κονιόρδου σε δύο μελέτες

Στην έγκριση της μελέτης Χωροθέτησης Επενδυτικού Σχεδίου και της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανάπλαση του Αστέρα Βουλιαγμένης προχώρησε το υπουργείο Πολιτισμού. 

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει η υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου εγκρίνεται οι δύο παραπάνω μελέτες με τους εξής όρους:

- Να εκπονηθεί σε συνεργασία με την Εφορεία Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων και να υποβληθεί προς έγκριση στις συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ μελέτη συντήρησης και ανάδειξης των αρχαίων καταλοίπων εντός των Ζωνών Α1 και Α2 Απολύτου Προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου τους, η οποία να συμπεριλαμβάνει και πρόβλεψη για:

α) ενοποίηση των δύο επιμέρους αρχαιολογικών χώρων (Απόλλωνα Ζωστήρα και πρωτοελλαδικού οικισμού) μέσω διαδρομής οργανωμένης επίσκεψης,

β) περίφραξη του ναού του Απόλλωνα Ζωστήρα με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ώστε να εξασφαλίζεται η επισκεψιμότητά του και

γ) ανοικτού τύπου οριοθέτηση των αρχαίων καταλοίπων του λόφου

Οι προβλεπόμενες δενδροφυτεύσεις – διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου εντός του ακινήτου του Αστέρα Βουλιαγμένης να πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων.

3. Να μην πραγματοποιηθεί η κατασκευή εν είδει μικρού παρεκκλησίου στο ύψωμα ΝΑ του

ελικοδρομίου.

4. Για την παρακολούθηση και εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών (χερσαίων και ενάλιων), καθώς και εργασιών προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών ευρημάτων και μνημείων στο πλαίσιο του έργου, να υπογραφεί Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και του κύριου του έργου.

Σημερινά Νέα