ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ξεκινά η Δωρεάν διανομή 100 κάδων κομποστοποίησης

Ξεκινάει την Παρασκευή 26/1/2018 η ΔΩΡΕΑΝ διανομή 100 κάδων οικιακής κομποστοποίησης από τον Δήμο Ελευσίνας σε δημότες.

Η παραλαβή των κάδων θα γίνεται από την αποθήκη του δήμου (συνερ-γεία: κα. Χαρισιάδη, τηλ. 2105544934) τις εργάσιμες μέρες από Παρα-σκευή 26/1/2018 μέχρι Παρασκευή 16/2/2018 και από ώρα 08:00 π.μ. μέχρι 13:00 μ.μ. Ο κάθε κάδος συνοδεύεται από μικρό κάδο 7Lt (για μεταφορά των υλικών στον μεγάλο κάδο), φιάλη 1Lt με μικροοργανισμούς και ένζυμα για επιτάχυνση της κομποστοποίησης καθώς και φυλλάδιο οδηγιών χρήσης. Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν εγγραφεί στον σχετικό κατάλογο, μπο-ρούν να το κάνουν κατά την παραλαβή του κάδου (μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων κάδων). Για την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 και ώρα 05: 00 μ.μ. έχει προγραμ-ματιστεί ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ενημέρωσης των νέων και παλιών κατόχων κά-δων οικιακής κομποστοποίησης, προκειμένου να δοθούν οδηγίες για τη σωστή χρήση των κάδων και να γίνει ανταλλαγή απόψεων. Το σεμινά-ριο θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας (Χα-τζηδάκη 41 & Δήμητρος). Η συμμετοχή των κατόχων κάδων θεωρείται απολύτως απαραίτητη.