“Άθληση για Όλους”: Με δαπάνες των δήμων η πρόσληψη 1149 γυμναστών σε 114 φορείς

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: «Ένα καλύτερο μέλλον για κάθε παιδί»
20 Νοεμβρίου 2021
Κτηματολόγιο: Ξεκινά η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στους δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου ή Μαλεβιζίου
22 Νοεμβρίου 2021
Show all

“Άθληση για Όλους”: Με δαπάνες των δήμων η πρόσληψη 1149 γυμναστών σε 114 φορείς

Συνέχιση και την αύξηση της χρηματοδότησης των Προγραμμάτων “Άθλησης για Όλους” από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ζητά η ΚΕΔΕ

Την πρόσληψη 1149 πτυχιούχων φυσικής αγωγής από 114 φορείς, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2021-2022 προβλέπει η ΚΥΑ που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών, Πολιτισμού- Αθλητισμού και Εσωτερικών, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Σύμφωνα με την απόφαση «η κάλυψη των κάτωθι αναφερομένων θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής θα πραγματοποιηθεί αδαπάνως για τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

Η δαπάνη, ύψους 6.439.676,30 ευρώ περίπου, θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ αυτών και «θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από την είσπραξη εσόδων από την καταβολή αντιτίμου, υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους, ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών».

Η απόφαση προβλέπει ακόμη ότι: «Οι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής επιλέγονται βάσει του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο, (Β’ 461/2021) και υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, διάρκειας έως (οχτώ) 8 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας». Η κατανομή των θέσεων ανά φορέα εδώ.

Το θέμα των προγραμμάτων Άθλησης για ΄Ολους έχει απασχολήσει τελευταία σύσσωμη τη Αυτοδιοίκησης, μετά την απόφαση του αρμόδιου υπουργείου να σταματήσει η χρηματοδότησή του από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Μάλιστα η ΚΕΔΕ στις παρατηρήσεις που κατέθεσε την περασμένη Παρασκευή στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, διατάξεις του οποίου αφορούν και τα Προγράμματα Άθλησης για όλους ζητά την τροποποίηση των προτεινόμενων διατάξεων προκειμένου να διασφαλιστεί η ενίσχυση του ρόλου των Δήμων στην εφαρμογή των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους με κεντρικό πυλώνα τις στοχευμένες δράσεις που ήδη υλοποιούνται με επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια. Παράλληλα επαναφέρει το αίτημα για «τη συνέχιση και την αύξηση της χρηματοδότησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ,προκειμένου ο πολίτης να έχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου αθλητικές υπηρεσίες με χαμηλή οικονομική συμμετοχή του τελευταίου ή και δωρεάν στην περίπτωση ειδικών προγραμμάτων κ.ά., γιατί αποτελούν κοινωνική επένδυση».

Ωστόσο με τη δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ, αποδεικνύεται ότι το αίτημα της Αυτοδιοίκησης παραμένει ανεκπλήρωτο. Δεδομένης δε της οικονομικής κατάστασης των δήμων, η απόφαση αυτή αναμένεται να οδηγήσει τους δήμους είτε στη ματαίωση υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους», είτε να αυξήσει τα δίδακτρα για τους ωφελούμενους.