Αποκατάσταση Ανεμόμυλων Βίγλας Ψαρών: Προγραμματική Σύμβαση Ε.Ε.Τ.Α.Α.- Δήμου

Κοζάνη: Συγκέντρωση ειδών προστασίας των αδέσποτων ζώων από το κρύο
23 Ιανουαρίου 2023
Σημαντική διάκριση στον Δήμο Σκιάθου για τη συνεργασία του με τον UNWTO
23 Ιανουαρίου 2023
Show all

Αποκατάσταση Ανεμόμυλων Βίγλας Ψαρών: Προγραμματική Σύμβαση Ε.Ε.Τ.Α.Α.- Δήμου

Στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε προχώρησε ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών, για την εκπόνηση της μελέτης: «Αποκατάσταση Ανεμόμυλων Βίγλας».

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση της μελέτης αναστήλωσης των εγκαταλελειμμένων ανεμόμυλων που βρίσκονται στο λόφο Βίγλα και η γενικότερη διαμόρφωση της περιοχής, ώστε να αποτελέσει ένα χαρακτηριστικό αξιοθέατο και τοπόσημο για το νησί.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα διαθέσει το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό και θα αναλάβει:

Α) Την εκπόνησης της μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΒΙΓΛΑΣ»

Β) Την υποβοήθηση του δήμου Ψαρών στην έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων

Γ) Τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου

Η ανωτέρω τεχνική μελέτη θα εκπονηθεί στα παρακάτω στάδια και κατηγορίες μελέτης:

Κύριες μελέτες

Αρχιτεκτονική Μελέτη Έργων Διαμόρφωσης Ελεύθερων Χώρων
Στατική Μελέτη
Μηχανολογική Μελέτη
Επίσης θα συνταχθούν:

ΣΑΥ, ΦΑΥ
Τεύχη δημοπράτησης
Όπως σημειώνει ο Δήμος Η.Ν. Ψαρών, η συγκεκριμένη μελέτη θα έχει μηδενικό κόστος για τον ίδιο, πέραν των εξόδων μετακίνησης του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε προς το νησί και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι 12 μήνες.