Δήμος Αν. Μάνης: «Πράσινο φως» για την ανάπλαση του παραδοσιακού οικισμού Οιτύλου

Δήμος Αργιθέας: Διήμερο περιπέτειας στη λίμνη Στεφανιάδα, 8-9 Αυγούστου
1 Αυγούστου 2022
Εγκύκλιος για μισθώσεις ακινήτων με εκμισθωτή το Δημόσιο, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ
2 Αυγούστου 2022
Show all

Δήμος Αν. Μάνης: «Πράσινο φως» για την ανάπλαση του παραδοσιακού οικισμού Οιτύλου

Στον Δήμο Ανατολικής Μάνης, η ανάπλαση της Τοπικής Κοινότητας Οιτύλου, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», με υπογραφή του περιφερειάρχη Π. Νίκα.

Το έργο, προϋπολογισμού 397.000,00 ευρώ, αφορά στην ανάπλαση δημόσιων κοινόχρηστων χώρων (πλατείας παλαιού Δημαρχείου και οδών) του οικισμού Οιτύλου.

«Με την ολοκλήρωση των εργασιών ο κηρυγμένος ως παραδοσιακός οικισμός του Οιτύλου, ο οποίος αποτελεί ήδη σημαντικό πολιτιστικό πόρο της περιοχής, θα αναδειχθεί ακόμη περισσότερο και θα καταστεί προσβάσιμος και λειτουργικός για όλους», όπως αναφέρει ο Δήμος Ανατολικής Μάνης και προσθέτει ότι:

«Αποτέλεσμα της ανάπλασης θα είναι η οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση του Οιτύλου, δεδομένου ότι θα καταστεί ελκυστικότερο για κατοίκιση, εγκατάσταση οικονομικών δραστηριοτήτων και προσέλκυση επισκεπτών».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).