Δήμος Καισαριανής: Καταργούνται τα τροφεία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, αυξάνονται τα τέλη σε επιχειρήσεις και airbnb

Βριλήσσια: Πρόσκληση εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντών του Δήμου
2 Απριλίου 2024
Παρέμβαση Χαρδαλιά για τα έργα στην Ε.Ο. στο ύψος της Ελευσίνας
2 Απριλίου 2024
Show all

Δήμος Καισαριανής: Καταργούνται τα τροφεία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, αυξάνονται τα τέλη σε επιχειρήσεις και airbnb

Δήμος Καισαριανής: Καταργούνται τα τροφεία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, αυξάνονται τα τέλη σε επιχειρήσεις και airbnb

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Καισαριανής καταργούνται όλα τα τροφεία στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς ανεξαρτήτως εισοδήματος. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, όπου στα τροφεία είναι υπόχρεος ο εργοδότης του γονέα.

Για τις περιπτώσεις γονέων που δεν προσκομίζουν voucher της ΕΕΤΑΑ, ενώ υπάρχει δικαίωμα, θα καταβάλλεται το ποσό των πενήντα πέντε (55) ευρώ.

Επίσης αποφάσισε τα ανταποδοτικά τέλη για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης (airbnb) να τα εντάξει σε ειδικό συντελεστή για επιχειρήσεις από το χαμηλότερο οικιακό. Παράλληλα διατήρησε τον οικιακό συντελεστή και την ειδική μείωση μείωσης για τις ευπαθείς ομάδες.

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Καισαριανής καταργούνται όλα τα τροφεία στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς ανεξαρτήτως εισοδήματος. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, όπου στα τροφεία είναι υπόχρεος ο εργοδότης του γονέα.

Για τις περιπτώσεις γονέων που δεν προσκομίζουν voucher της ΕΕΤΑΑ, ενώ υπάρχει δικαίωμα, θα καταβάλλεται το ποσό των πενήντα πέντε (55) ευρώ.

Επίσης αποφάσισε τα ανταποδοτικά τέλη για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης (airbnb) να τα εντάξει σε ειδικό συντελεστή για επιχειρήσεις από το χαμηλότερο οικιακό. Παράλληλα διατήρησε τον οικιακό συντελεστή και την ειδική μείωση μείωσης για τις ευπαθείς ομάδες.

Το δημοτικό συμβούλιο επανακαθόρισε τις ζώνες και τα τέλη χρήσης κατάληψης χώρου από τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα. Ειδικότερα καταστήματα σε περιοχές με χαμηλότερη εμπορική κίνηση θα πληρώνουν πλέον χαμηλότερα τέλη. Επιπλέον, ειδικά για όσους καταλαμβάνουν χώρο τραπεζοκαθισμάτων στην Πλατεία Παναγιώτη Μακρή και επί της Πλατείας Κοιμήσεως Θεοτόκου αποκλειστικά για το 2024 και όσο διαρκούν τα έργα, θα πληρώνουν το 50% της καθοριζόμενης τιμής της ζώνης.

Επίσης αποφάσισε τον διπλασιασμό των ανταποδοτικών τελών (καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού) για τις μεγάλες επιχειρήσεις (supermarket, Tράπεζες, εκθεσιακούς χώρους, night clubs) που δημιουργούν και το μεγαλύτερο όγκο απορριμμάτων στον δήμο.

Τέλος με απόφασή του προβλέπεται η τμηματική καταβολή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων με ταυτόχρονη χορήγηση άδειας στον αιτούντα. Διευκολύνεται έτσι η καταβολή των τελών και η αδειοδότηση των αιτούντων, βελτιώνεται ο έλεγχος των οφειλών, χωρίς να φτάνουν οι επαγγελματίες σε αδιέξοδο με άμεσες προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Καισαριανής καταργούνται όλα τα τροφεία στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς ανεξαρτήτως εισοδήματος. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, όπου στα τροφεία είναι υπόχρεος ο εργοδότης του γονέα.

Για τις περιπτώσεις γονέων που δεν προσκομίζουν voucher της ΕΕΤΑΑ, ενώ υπάρχει δικαίωμα, θα καταβάλλεται το ποσό των πενήντα πέντε (55) ευρώ.

Επίσης αποφάσισε τα ανταποδοτικά τέλη για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης (airbnb) να τα εντάξει σε ειδικό συντελεστή για επιχειρήσεις από το χαμηλότερο οικιακό. Παράλληλα διατήρησε τον οικιακό συντελεστή και την ειδική μείωση μείωσης για τις ευπαθείς ομάδες.

Το δημοτικό συμβούλιο επανακαθόρισε τις ζώνες και τα τέλη χρήσης κατάληψης χώρου από τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα. Ειδικότερα καταστήματα σε περιοχές με χαμηλότερη εμπορική κίνηση θα πληρώνουν πλέον χαμηλότερα τέλη. Επιπλέον, ειδικά για όσους καταλαμβάνουν χώρο τραπεζοκαθισμάτων στην Πλατεία Παναγιώτη Μακρή και επί της Πλατείας Κοιμήσεως Θεοτόκου αποκλειστικά για το 2024 και όσο διαρκούν τα έργα, θα πληρώνουν το 50% της καθοριζόμενης τιμής της ζώνης.

Επίσης αποφάσισε τον διπλασιασμό των ανταποδοτικών τελών (καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού) για τις μεγάλες επιχειρήσεις (supermarket, Tράπεζες, εκθεσιακούς χώρους, night clubs) που δημιουργούν και το μεγαλύτερο όγκο απορριμμάτων στον δήμο.

Τέλος με απόφασή του προβλέπεται η τμηματική καταβολή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων με ταυτόχρονη χορήγηση άδειας στον αιτούντα. Διευκολύνεται έτσι η καταβολή των τελών και η αδειοδότηση των αιτούντων, βελτιώνεται ο έλεγχος των οφειλών, χωρίς να φτάνουν οι επαγγελματίες σε αδιέξοδο με άμεσες προσαυξήσεις και πρόστιμα.

) να τα εντάξει σε ειδικό συντελεστή για επιχειρήσεις από το χαμηλότερο οικιακό. Παράλληλα διατήρησε τον οικιακό συντελεστή και την ειδική μείωση μείωσης για τις ευπαθείς ομάδες.

Το δημοτικό συμβούλιο επανακαθόρισε τις ζώνες και τα τέλη χρήσης κατάληψης χώρου από τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα. Ειδικότερα καταστήματα σε περιοχές με χαμηλότερη εμπορική κίνηση θα πληρώνουν πλέον χαμηλότερα τέλη. Επιπλέον, ειδικά για όσους καταλαμβάνουν χώρο τραπεζοκαθισμάτων στην Πλατεία Παναγιώτη Μακρή και επί της Πλατείας Κοιμήσεως Θεοτόκου αποκλειστικά για το 2024 και όσο διαρκούν τα έργα, θα πληρώνουν το 50% της καθοριζόμενης τιμής της ζώνης.

Επίσης αποφάσισε τον διπλασιασμό των ανταποδοτικών τελών (καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού) για τις μεγάλες επιχειρήσεις (supermarket, Tράπεζες, εκθεσιακούς χώρους, night clubs) που δημιουργούν και το μεγαλύτερο όγκο απορριμμάτων στον δήμο.

Τέλος με απόφασή του προβλέπεται η τμηματική καταβολή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων με ταυτόχρονη χορήγηση άδειας στον αιτούντα. Διευκολύνεται έτσι η καταβολή των τελών και η αδειοδότηση των αιτούντων, βελτιώνεται ο έλεγχος των οφειλών, χωρίς να φτάνουν οι επαγγελματίες σε αδιέξοδο με άμεσες προσαυξήσεις και πρόστιμα.