Δημόσιο: Ξεκίνησε η αξιολόγηση των υπαλλήλων από τους αξιολογητές

Στον υποθαλάσσιο αγωγό Αίγινας-Σαλαμίνας ο Ν. Χαρδαλιάς
5 Φεβρουαρίου 2024
Κοινή στρατηγική Δήμων Βέροιας και Νάουσας για τη δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού
7 Φεβρουαρίου 2024
Show all

Δημόσιο: Ξεκίνησε η αξιολόγηση των υπαλλήλων από τους αξιολογητές

Δημόσιο: Ξεκίνησε η αξιολόγηση των υπαλλήλων από τους αξιολογητές


Στην έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης με τη δημιουργία των εντύπων σφυγμών ομάδας και αξιολόγηση των υπαλλήλων από τους αρμόδιους αξιολογητές, για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023, από τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024, αναφέρεται σε εγκύκλιο του, το Υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα σύμφωνα με την εγκύκλιο:
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού
– Από 05/02/24 – 12/02/24 καλούνται να προβούν σε ενημέρωση των αξιολογήσεων ως προς την υποχρέωση ή μη συμπλήρωσης εντύπου σφυγμού ομάδας και

– Από 05/02/24 – 12/02/24 καλούνται να προβούν στη δημιουργία των εντύπων σφυγμού ομάδας, για υφιστάμενους που οφείλουν να αξιολογήσουν προϊστάμενους οργανικών μονάδων.

Οι υφιστάμενοι των Προϊσταμένων από 05/02/24 – 26/02/24 καλούνται να προβούν στη συμπλήρωση των εντύπων σφυγμού ομάδας.
Οι αξιολογητές από 05/02/24 – 29/02/24 οφείλουν να προβούν στην αξιολόγηση των υπαλλήλων αρμοδιότητας τους.