Διερεύνηση της ενεργειακής συμπεριφοράς των νοικοκυριών του Δήμου Αμπελοκήπων -Μενεμένης

Εικοσαήμερο λουκέτο στις Υπηρεσίες Δόμησης από σήμερα έως στις 13 Φεβρουαρίου
23 Ιανουαρίου 2023
Διάκριση στον Δήμο Λέρου για τον νέο θερινό κινηματογράφο στο Λακκί
23 Ιανουαρίου 2023
Show all

Διερεύνηση της ενεργειακής συμπεριφοράς των νοικοκυριών του Δήμου Αμπελοκήπων -Μενεμένης

Έρευνα για τη διερεύνηση της ενεργειακής συμπεριφοράς των νοικοκυριών του, διεξάγει ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ., και τον οργανισμό ΙΝΖΕΒ -Initialising Energy Balance towards Zero.

Όπως ενημερώνει, τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν ένα εργαλείο για τον εντοπισμό και την καταγραφή του προβλήματος της ενεργειακής ευαλωτότητας στην περιοχή.

Η συγκεκριμένη δράση προκύπτει από τη συμμετοχή του Δήμου, στο έργο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, που είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα του Κόμβου για την Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Φτώχειας (EPAH).

«Το όραμα του έργου είναι να υποστηρίξει τους ευάλωτους ενεργειακά πολίτες για την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας», όπως υπογραμμίζει ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EPAH_Energy_Poverty_Survey