Εγκρίθηκε η πρόσληψη 201 συμβασιούχων σε δημοτικές υπηρεσίες έναντι αντιτίμου

Η Αττική μπαίνει σε μία νέα πιο «πράσινη» εποχή
12 Μαΐου 2022
Δημοπρατείται το μεγαλύτερο δημοτικό πάρκο των Μεσογείων
12 Μαΐου 2022
Show all

Εγκρίθηκε η πρόσληψη 201 συμβασιούχων σε δημοτικές υπηρεσίες έναντι αντιτίμου

Την πρόσληψη διακοσίων ενός (201) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) ή έως εννέα (9) μήνες για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α’) καθώς και αυτές του π.δ. 524/1980 κατά περίπτωση.

Η κατανομή των θέσεων ανά φορέα στον παρακάτω πίνακα.