Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για τον ορισμό αντιδημάρχων

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού στην ΠΕ Σερρών
23 Νοεμβρίου 2021
Διευκρινιστική εγκύκλιος ΥΠΕΣ για τη σταδιακή προσέλευση των υπαλλήλων σε πέντε ωράρια εργασίας
24 Νοεμβρίου 2021
Show all

Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για τον ορισμό αντιδημάρχων

Ειδική ΕΓΚΥΚΛΙΟ για τους αντιδημάρχους εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία συγκεντρώνεται και κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει το θεσμό του «Αντιδημάρχου».

Στην εγκύκλιο εντάσσονται όλες οι αναγκαίες διευκρινήσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ουσιαστικών ζητημάτων, προς ενημέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφερομένων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο αποτυπώνεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τα εξής:

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το δήμαρχο σε αντιδημάρχους
Καθ’ ύλην και κατά τόπον αντιδήμαρχοι
Αριθμός και κατηγορίες αντιδημάρχων
Θητεία αντιδημάρχων
Ορισμός αντιδημάρχων
Δημοσίευση αποφάσεων
Επίσης στο Παράρτημα Ι της εγκυκλίου παρουσιάζεται ο αριθμός έμμισθων και άμισθων αντιδημάρχων ανά δήμο.

Σημειωτέον ότι η δημοσίευση της εγκυκλίου έγινε 22 Νοεμβρίου και μόλις λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίνεται αντισυνταγματική διάταξη (περ.στ΄της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019) για τον ορισμό αντιδημάρχων σε νησιωτικές δημοτικές κοινότητες, παραπέμποντας για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του ΣτΕ.