Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τη φιλοξενία παιδιών σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ

Πρόσληψη 723 ατόμων στις παιδικές κατασκηνώσεις με δίμηνες συμβάσεις
23 Μαΐου 2023
Σε δημόσια διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης μέχρι στις 16 Ιουνίου
23 Μαΐου 2023
Show all

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τη φιλοξενία παιδιών σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της δράσης με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια υπαγωγής στο Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών μέσω της επιδότησης θέσεων σε παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία, για την έγγραφή τους σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθμούς, στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ), για την περίοδο 2023-2024.

Υπενθυμίζουμε ότι, η Δράση είναι συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) + καθώς και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ « προκαλείται επιβάρυνση επί του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κρατικού προϋπολογισμού η οποία δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των διακοσίων ενενήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (291.200.000,00 €), θα βαρύνει και τα δύο σκέλη (εθνικό με ποσό 169.537.971 € και συγχρηματοδοτούμενο με ποσό 121.662.029 €) του προγράμματος και θα καλυφθεί με πιστώσεις που έχουν ήδη προβλεφθεί στο ΠΔΕ για την περίοδο υλοποίησης της δράσης (εντός των ετών 2023- 2024) και θα εγγραφούν σε αντίστοιχες ΣΑΕ των φορέων χρηματοδότησης».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα καθοριστεί άμεσα από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, με την έκδοση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Αναλυτικά η ΚΥΑ.