Η ιδανική λύση διαχείρισης όμβριων υδάτων

Δήμος Φυλής: Πανηγυρική πρώτη συνάντηση για τους υποψηφίους και τα στελέχη της παράταξης «αλλάΖΟΥΜΕ»
18 Σεπτεμβρίου 2023
“Δημόσια Διοίκηση, μέσα από «Κυκλικό Μοντέλο» και όχι «Γραμμικό Μοντέλο» Διακυβέρνησης”
18 Σεπτεμβρίου 2023
Show all

Η ιδανική λύση διαχείρισης όμβριων υδάτων

Η ιδανική λύση διαχείρισης όμβριων υδάτων.

Άρθρο του Ιωάννη Κουσουλού

ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Υποψήφιου Δημοτικού Συμβούλου με τον «Νέο Διόνυσο».

Ο Δήμος Διονύσου είναι μια περιοχή η οποία κατά τους χειμερινούς μήνες αντιμετωπίζει μεγάλες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις. Καμία ως τώρα Δημοτική Αρχή δεν ήθελε να λάβει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης και συλλογής των όμβριων υδάτων.
Κι όμως, με τα κατάλληλα συστήματα, μπορούμε να προστατεύσουμε το Δήμο μας από πλημμύρες, υγρασία και ζημιές. Επίσης να πραγματοποιήσουμε εξοικονόμηση πόρων με τη συλλογή και επαναχρησιμοποίηση των όμβριων υδάτων και τη μείωση των λυμάτων.
Το συλλεγμένο νερό της βροχής μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους, είτε για υγειονομικούς σκοπούς είτε για άρδευση, ή απλώς για να επιστραφεί στη γη για την αναπλήρωση των υπόγειων υδάτων. Αλλά επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υδάτινος ταμιευτήρας για την περίοδο του καλοκαιριού όντας μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Με διαδικασίες, οι οποίες έχουν οικολογικό πρόσημο και συνάδουν και με την φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας. Διαθέτοντας φιλικούς προς το περιβάλλον διαχωριστές και φίλτρα ιζημάτων και λαδιών, μπορεί να μειωθεί η ρύπανση του νερού, ώστε το νερό της βροχής που συλλέγεται να επιστρέφει με ασφάλεια στο έδαφος, να απορρίπτεται σε δημόσια δίκτυα αποχέτευσης ή όμβριων υδάτων, να επαναχρησιμοποιηθεί για νοικοκυριά και κήπους ή να αποθηκευτεί για περιόδους ξηρασίας
Τα αποχετευτικά δίκτυα και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων μπορούν να ανακουφιστούν, με αποτέλεσμα καλύτερη προστασία από πλημμύρες.
Επειδή ο Δήμος Διονύσου είναι σε υψηλή ζώνη επικινδυνότητας κατά την θερινή περίοδο από πυρκαγιές η διαχείριση των υδάτων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατά την αυτή περίοδο ώστε τα άλση – πάρκα και άλλες πιθανές εστίες πυρκαγιάς να είναι νωπές – ποτισμένες ώστε να μειωθεί αισθητά ο κίνδυνος επέκτασης και να μπορεί η πυροσβεστική να επιλύσει ταχύτερα το ενδεχόμενο φαινόμενο δασοπυρόσβεσης.
Εν κατακλείδι η συλλογή και επαναδιάθεση του βρόχινου νερού ανακουφίζει του υδροφόρους ορίζοντες που διοχετεύον νερό στα νοικοκυριά και αυτό είναι σίγουρα μια πρακτική και έξυπνη λύση καθόσον βοηθούμε στην επί μακρόν βιωσιμότητα των υδροφόρων οριζόντων. Το βρόχινο νερό είναι δωρεάν και ως Δημοτική Αρχή οφείλουμε για τους Δημότες μας να εφαρμόσουμε κάθε δυνατή βέλτιστη πρακτική που θα αναβαθμίσει και θα επιλύσει πολλές παθογένειες. Με μία σοβαρή μελέτη, μπορούμε να ωριμάσουμε το συγκεκριμένο έργο, το οποίο θα εντάξουμε σε ένα από τα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία είναι διαθέσιμα. Η Κλιματική Κρίση, από την Κλιματική Αλλαγή, απαιτεί νέα φιλοσοφία διοίκησης και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ειδικά σε δήμους όπως ο Διόνυσος, που έχει πλούσιο φυσικό τοπίο το οποίο οφείλουμε να προστατεύσουμε. Και εμείς στην παράταξη μας το «Νέο Διόνυσο» και ξέρουμε και θέλουμε και μπορούμε να αναβαθμίσουμε το Δήμο μας σε όλα τα επίπεδα.