Καβάλα: Διαβούλευση για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου

Έναρξη λειτουργίας Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια από το Δήμο Διονύσου
20 Νοεμβρίου 2023
Ηγουμενίτσα: Αναβάθμιση υποδομών και δημιουργία νέων για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στο κέντρο της πόλης
20 Νοεμβρίου 2023
Show all

Καβάλα: Διαβούλευση για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου

Καβάλα: Διαβούλευση για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου

Τις διαδικασίες εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας, (Σ.Α.Π.), στην περιοχή αρμοδιότητάς του, για την εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών για ασφαλή, άνετη και απρόσκοπτη πεζή μετακίνηση στον κοινόχρηστο χώρο, ξεκίνησε ο Δήμος Καβάλας.

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται, σε επίπεδο Δήμου, ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας», προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Όπως σημειώνει ο Δήμος, από την ανάλυση και την αξιολόγηση μιας σειράς τεχνικών στοιχείων και για τις δύο πλευρές του κάθε οδικού τμήματος του προτεινόμενου δικτύου, προέκυψαν οι κατηγορίες παρεμβάσεων που θα πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν, ώστε το συγκεκριμένο δίκτυο να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό και σύμφωνο με τις ανάγκες όλων των πολιτών, δίκτυο προσβασιμότητας.

Το προτεινόμενο Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας παρουσιάζεται στην Πλατφόρμα διαβούλευσης του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr στην ενότητα Υπηρεσίες > Διαβούλευση όπου οι πολίτες και φορείς μπορούν να συμμετέχουν αποστέλλοντας τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους μέχρι και τις 8/12/2023.

Σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με το δίκτυο προσβασιμότητας μπορούν να στείλουν και στο e-mail: urbancenter@kavala.gov.gr

Η εκπόνηση του Σ.Α.Π. χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.