Καθορίστηκε η διαδικασία επιχορήγησης των δήμων για εξόφληση υποχρεώσεων

Έξυπνες συνεννοήσεις πρέπει να κάνουν οι δήμοι για την ηλεκτροκίνηση
29 Ιανουαρίου 2020
Δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις για τα παιδιά του Δήμου Καρδίτσας
29 Ιανουαρίου 2020

Καθορίστηκε η διαδικασία επιχορήγησης των δήμων για εξόφληση υποχρεώσεων

Τη διαδικασία επιχορήγησης των δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις καθόρισε με υπουργική απόφαση ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.

Η υπουργική απόφαση εκδόθηκε σε εφαρμογή του αρ. 233 του ν.4635/2019 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.4647/2019 (ΦΕΚ 204 Α΄).

Σύμφωνα με το άρθρο 233 πρόκειται για το Πρόγραμμα επιχορήγησης των δήμων , το οποίο χρηματοδοτείται από χρηματικά διαθέσιμα έως 40.000.000 ευρώ του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.», τα οποία μεταφέρονται στον λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» που τηρείται στο ίδιο Ταμείο.

Δυνατότητα εξόφλησης από τα χρηματικά διαθέσιμα του ως άνω προγράμματος δεν αφορά αξιώσεις αναγνωρισμένες με τελεσίδικες αποφάσεις, εφόσον ως προς τη νομική βασιμότητα αυτών υπάρχει αντίθετη νομολογία ανώτατου δικαστηρίου σε σχέση με αυτά που κρίθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας. Μπορεί όμως να εξοφληθούν υποχρεώσεις δήμων, κατά των οποίων έχει ξεκινήσει με οποιονδήποτε τρόπο η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 1068/1980 (Α΄ 190).

Με την υπουργική απόφαση προσδιορίζεται η διαδικασία επιχορήγησης των δήμων «για την εξόφληση υποχρεώσεών τους που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως τη 16η Δεκεμβρίου 2019 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων καθώς και από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και εξ αυτών απορρέουσες διοικητικές πράξεις έως τη 16η Δεκεμβρίου 2019 που αφορούν σε αξιώσεις των συμμετεχόντων στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στη φύλαξη σχολικών κτιρίων δυνάμει των διατάξεων της παρ.15 του αρ.20 του ν.2639/1998 και τέλος για την εξόφληση υποχρεώσεων κατά των οποίων έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων έως τη 16η Δεκεμβρίου 2019 από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.11 του ν.1068/1980».

Προϋπόθεση για να ενταχθεί ένας δήμος στο πρόγραμμα είναι να υποβάλλει αίτημα επιχορήγησης στο ΥΠΕΣ, το οποίο θα συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση με τις διαταγές πληρωμής, τις δικαστικές αποφάσεις καθώς και τις ανωτέρω υποχρεώσεις, προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Του υπουργείο Εσωτερικών κατόπιν αξιολόγησης των αιτημάτων των δήμων μεριμνά για την έκδοση απόφασης επιχορήγησής τους από τον υπουργό Εσωτερικών. Με την έκδοση της απόφασης και την κοινοποίηση αυτής στους δήμους, αυτοί εγγράφουν άμεσα με αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, το ποσό που θα λάβουν ως έκτακτη επιχορήγηση.

Να σημειωθεί ότι τα αιτήματα επιχορήγησης των δήμων αποστέλλονται στο υπουργείο Εσωτερικών ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά έως και 30 Απριλίου 2020.

Το Πρόγραμμα επιχορήγησης ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *