Μέσω του Gov.gr η καταχώριση των ΣΒΑΚ με στόχο την ευέλικτη διαχείρισή τους

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: «Το 15% του δασικού πλούτου της χώρας καταστρέφεται κάθε χρόνο»
21 Μαρτίου 2024
Δεσμευτικές οι παλιές χρήσεις γης αν δεν έχουν αναθεωρήσει τα ΓΠΣ οι δήμοι
21 Μαρτίου 2024
Show all

Μέσω του Gov.gr η καταχώριση των ΣΒΑΚ με στόχο την ευέλικτη διαχείρισή τους

Μέσω του Gov.gr η καταχώριση των ΣΒΑΚ με στόχο την ευέλικτη διαχείρισή τους

Ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω του Gov.gr για την καταχώριση όλων των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), ετοιμάζουν τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο να παρέχουν στη δημόσια διοίκηση τα κατάλληλα εργαλεία που θα διευκολύνουν την εξέτασή τους και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής τους.

Η πλατφόρμα θα αποτελέσει μία εθνική κεντρική βάση δεδομένων στην οποία θα καταχωρίζεται σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο των παραδοτέων και των στοιχείων ενός ΣΒΑΚ. Ειδικότερα, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα καταχωρίζονται το ΣΒΑΚ που έχει καταρτιστεί, αναφορές κύκλου ΣΒΑΚ, οι εκθέσεις προόδου, το επικαιροποιημένο κάθε φορά σχέδιο δράσης και κάθε είδους πληροφορία ή στοιχεία σχετικά με το ΣΒΑΚ. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς τα ΣΒΑΚ σχετίζονται με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές και τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών κινητικότητάς τους. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη λειτουργιών που εξυπηρετούν τη διαμόρφωση πολιτικών για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Επιπλέον, θα εξυπηρετεί την επικοινωνία με σκοπό την ενημέρωση και την ανταλλαγή εφαρμοσμένων πρακτικών υλοποίησης μέτρων ΣΒΑΚ στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, θα περιέχει μέτρα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ΣΒΑΚ, σύστημα στόχων και δεικτών παρακολούθησης της υλοποίησης των προτεινόμενων μέτρων, εφαρμοσμένες πρακτικές υλοποίησης μέτρων και αποθετήριο πληροφοριακού υλικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.4784/2021 (Α’40).

Η διαδικασία της δημιουργίας, ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα ΣΒΑΚ καθορίζεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1735/2024) του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και της υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χριστίνας Αλεξοπούλου.