Μέχρι 31 Ιανουαρίου τα αιτήματα των δήμων για προσλήψεις προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία

Δήμοι -αντικειμενικές αξίες: Δόθηκε παράταση
20 Ιανουαρίου 2023
Δήμος Διονύσου: Νέα υπηρεσία – τοποθέτηση κάδου βιοαποδομήσιμων με ραντεβού
20 Ιανουαρίου 2023
Show all

Μέχρι 31 Ιανουαρίου τα αιτήματα των δήμων για προσλήψεις προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία

Τα δημοτικά συμβούλια και όχι οι οικονομικές επιτροπές των δήμων θα εγκρίνουν τις προσλήψεις προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία σύμφωνα με τις νεοεισαχθείσες διατάξεις του ν.5013/2023, διευκρινίζει το υπουργείο Εσωτερικών με ανακοίνωσή τους.

Προς διευκόλυνση των δήμων, η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων παρατείνεται έως 31-1-2023 και ως εκ τούτου η εφαρμογή, που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr), για τον κύκλο «Δημοτική Αστυνομία 2023» θα είναι εκ νέου διαθέσιμη για την υποβολή αιτημάτων, έως την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα 23.59’.

Το υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι για την υποβολή νέων αιτημάτων πλήρωσης θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και στη συνέχεια να υποβληθούν τα αιτήματα μέσω της εφαρμογής.

Διευκρινίζει επίσης ότι δήμοι, οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει τα αιτήματά τους, με βάση αποφάσεις οικονομικής επιτροπής που ελήφθησαν πριν τη δημοσίευση του ν. 5013/2023, δεν απαιτείται να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 10/2022 (Α.Π.467/3-1-2023 με ΑΔΑ: 6ΚΘΗ46ΜΤΛ6-ΧΟΦ) εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία και προκειμένου να καταστεί λυσιτελής η εξυπηρέτηση των φορέων, οι ενδιαφερόμένοι μπορούν να στείλουν μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο t.datapta@ypes.gr και a.patsiavoura@ypes.gr