Μετατροπή του δημαρχείου και του παιδικού σταθμού Πρεσπών σε κτίρια σχεδόν μηδενικών εκπομπών

Δήμος Ασπροπύργου: 40 προσλήψεις στις Παιδικές Κατασκηνώσεις τρίμηνης διάρκειας
24 Μαΐου 2022
Νέες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑΜΕΑ
24 Μαΐου 2022
Show all

Μετατροπή του δημαρχείου και του παιδικού σταθμού Πρεσπών σε κτίρια σχεδόν μηδενικών εκπομπών

Ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής του Δήμου Πρεσπών για την ενεργειακή μετάβαση έγινε με την υπογραφή της σύμβασης ύψους 277.200 € για την μετατροπή του Δημαρχείου και του παιδικού σταθμού Πρεσπών σε κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης, στα πλαίσια του έργου nZECom «Βιώσιμες και σχεδόν Μηδενικών Εκπομπών Κοινότητες και ο ρόλος των Δημόσιων Κτιρίων» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg-IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020.Με βάση την σύμβαση, μέσα σε πέντε μήνες, ο ανάδοχος θα προμηθευτεί και τοποθετήσει επιπλέον μόνωση στο κέλυφος και τη στέγη των κτιρίων καθώς και φωτιστικά υψηλής απόδοσης ώστε οι απαιτήσεις θέρμανσης και φωτισμού να μειωθούν στο ελάχιστο, νέο σύστημα θέρμανσης με αντλίες θερμότητας για τον εξηλεκτρισμό της θέρμανσης καθώς και την τοποθέτηση κατάλληλα διαστασιολογημένων φωτοβολταϊκών σταθμών ώστε οι καταναλώσεις να καλύπτονται από την παραγωγή ενέργειας των φωτοβολταϊκών. Τέλος η σύμβαση προβλέπει την εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και στα δύο κτίρια για την παρακολούθηση και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των νέων συστημάτων.

Η μελέτη των σχετικών επεμβάσεων εκπονήθηκε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας.
Η δράση αυτή συνδυάζεται με την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με την αλλαγή λαμπτήρων και φωτιστικών, την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε εγκαταστάσεις όπως αντλιοστάσια και ΕΕΛ, την μελέτη δικτύου τηλεθέρμανσης δημοτικών κτιρίων με αξιοποίηση βιομάζας και την ηλεκτροκίνηση δημοτικών οχημάτων που έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται αλλά και άλλες που σχεδιάζονται και έχουν περιληφθεί στο ιδιαίτερα φιλόδοξο Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Πρεσπών. Το έργο «Βιώσιμες και σχεδόν Μηδενικών Εκπομπών Κοινότητες και ο ρόλος των Δημόσιων Κτιρίων» με ακρωνύμιο nZECom χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg-IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 υπηρετώντας τον ειδικό στόχο 1.3 του προγράμματος για αύξηση της ενεργειακή αποδοτικότητας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στόχος του έργου είναι να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση μέσω συνδυασμού εξοικονόμησης και χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα δημόσια κτίρια καθώς και της ευαισθητοποίησης των πολιτών.Εταίροι του έργου είναι:
• Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (επικεφαλής εταίρος)
• Δήμος Devol (Αλβανίας)
• Δήμος Νεστορίου
• Δήμος Πρεσπών