Μια μόνο προσφορά στον διαγωνισμό για τον οδοφωτισμό του δήμου Ιωαννιτών

Δέκα ηλεκτροκίνητα οχήματα στον στόλο του Δήμου Πεντέλης
14 Ιανουαρίου 2022
Δράσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας από τον δήμο Χερσονήσου
14 Ιανουαρίου 2022
Show all

Μια μόνο προσφορά στον διαγωνισμό για τον οδοφωτισμό του δήμου Ιωαννιτών

Αποσφραγίστηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού δήμου Ιωαννιτών» με εκτιμώμενο κόστος 15.447.592 ευρώ πέραν ΦΠΑ.

Έχει κατατεθεί μία και μόνη προσφορά από την «Ένωση Εταιρειών ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-FOTAGON LED A.E.».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφέρειας Ηπείρου, ήδη άρχισε η εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό και εν συνεχεία της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς.