Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για Καθαρό Νερό: Δικαιωμένο νιώθει το Πράσινο Κίνημα

Κ. Βουβουδάκης: “Η μητέρα όλων των κλοπών τέχνης που διέπραξαν οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις στην Ανατολή τον 19ο αιώνα”
16 Ιανουαρίου 2023
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Θεσμική συνάντηση με τον πρόεδρο των Φαρμακοποιών Κωνσταντίνο Λουράντο.
17 Ιανουαρίου 2023
Show all

Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για Καθαρό Νερό: Δικαιωμένο νιώθει το Πράσινο Κίνημα

Γράφει το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πράσινου Κινήματος, και υποψήφια Βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών Έλενα Χορέβα

Θετικές είναι οι εξελίξεις για ένα από τα σημαντικότερα αγαθά του ανθρώπου, το νερό. Νέο πλαίσιο καθιερώνεται και το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ, νιώθει δικαιωμένο για τα νέα δεδομένα καθώς βασική αρχή του είναι το καθαρό νερό και η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτό.

Αφού είδαμε να χτυπά το καμπανάκι του κινδύνου για τη ρύπανση και τη μόλυνση των υδάτινων πόρων, επιτέλους ορίστηκαν νέοι κανόνες που διασφαλίζουν υψηλότερα πρότυπα για το πόσιμο νερό. Οι πολίτες της Ευρώπης μπορούν να είναι αισιόδοξοι τόσο για την πρόσβαση όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού. Τα νέα αυτά προκύπτουν ως απόρροια των νέων απαιτήσεων της αναθεωρημένης οδηγίας για το πόσιμο νερό που αποτελούν κανόνα για όλη την ΕΕ.

Συγκεκριμένα, οι κανόνες αυτοί, καθορίζουν και διασφαλίζουν ένα από τα υψηλότερα πρότυπα, παγκοσμίως για το πόσιμο νερό σύμφωνα πάντα με την προσδοκία για μηδενική ρύπανση που ανακοινώθηκε στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Ένας ακόμη θετικός και αισιόδοξος παράγοντας είναι ότι η εξέλιξη αυτή οφείλεται, εν μέρει, στη δράση της Κοινωνίας των Πολιτών και στην επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Right2Water» υπέρ της βελτίωσης της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό για όλους τους.

Η Πρωτοβουλία κατάφερε και συγκέντρωσε περίπου 1,6 εκατομμύρια υπογραφές πολιτών, ξεπερνώντας τον στόχο για τουλάχιστον 1 εκατομμύριο.

Δηλώσεις για το θέμα έκανε ο αρμόδιος Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας Virginius Sinkevičius (Βιργκίνιους Σινκέβιτσους), σημειώνοντας : «Από σήμερα, οι Ευρωπαίοι μπορούν να είναι βέβαιοι ότι η ποιότητα του νερού που πίνουν πληροί τα υψηλότερα πρότυπα. Αντιμετωπίζουμε τις επικίνδυνες χημικές ουσίες και τα μικροπλαστικά που καταλήγουν στο πόσιμο νερό, καθιστώντας το ασφαλές για πόση, καθώς επίσης και ασφαλές για το περιβάλλον. Ελπίζω ότι, αν οι πολίτες εμπιστευτούν περισσότερο το νερό της βρύσης, θα συμβάλουν και στη μείωση των πλαστικών αποβλήτων που συνδέονται με το εμφιαλωμένο νερό, καθώς και των θαλάσσιων απορριμμάτων.»

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

Με στόχο τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας του πόσιμου νερού, η οδηγία περιλαμβάνει :

– Ενημερωμένα πρότυπα ασφαλείας

– Εισάγει συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των κινδύνων ποιότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα παροχής νερού

– Καθιερώνει μια λίστα παρακολούθησης αναδυόμενων ουσιών όπως μικροπλαστικά, ενδοκρινικούς διαταράκτες αλλά και νέους τύπους χημικών ουσιών που πρέπει να παρακολουθούνται.

– Τέλος εισάγει διατάξεις συμμόρφωσης για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται και έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό.

Η νέα οδηγία επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις διαρροές νερού, καθώς ως τώρα, κατά μέσο όρο, το 23% του επεξεργασμένου νερού χάνεται κατά τη διανομή στην ΕΕ. Στην Οδηγία για το Νερό, προβλέπονται και νέες διατάξεις που υποχρεώνουν τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, να βελτιώσουν και να διατηρήσουν την πρόσβαση σε πόσιμο νερό για όλους, και ιδιαίτερα για τις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες.

Η μεταφορά της αναδιατυπωμένης νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο θα βελτιώσει την προστασία της ανθρώπινης υγείας για όλους τους πολίτες της ΕΕ και θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος από την έκλυση αυτών των επιβλαβών ουσιών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό θα συζητηθεί στο συνέδριο του ΟΗΕ (UN Water Conference) τον ερχόμενο Μάρτιο.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών για το νερό και για τη συμμετοχική δημοκρατία αγωνίζεται από την 1η Απριλίου 2012 με παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή. Η φιλοσοφία της είναι η συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών από τουλάχιστον επτά διαφορετικά μέλη της ΕΕ κράτη για να τεθούν αιτήματα προς διευθέτηση δίνοντας στους πολίτες να διαδραματίζουν πιο ενεργό ρόλο στις διαδικασίες που διαμορφώνουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Σύμφωνα με τις θέσεις τους το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση αντανακλά την πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να καταναλώνουν καθαρό και ασφαλές νερό και αποχέτευση. Το νερό, ως αγαθό, πρέπει να είναι διαθέσιμο, προσβάσιμο, προσιτό και αποδεκτό για τους ανθρώπους. Αυτά τα κριτήρια μπορεί να αλλάζουν από χώρα σε χώρα ή και εντός μιας χώρας. Βασική αρχή είναι ότι οι κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες να διασφαλίσουν ότι αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται σε όλους τους πολίτες, όπως άλλωστε συμφωνήθηκε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, το 2010. Οι Κυβερνήσεις, οφείλουν να διασφαλίσουν το δικαίωμα στο καθαρό νερό, ως δημόσιου αγαθού, και να μην επιτρέψουν να γίνει βορά στα ιδιωτικά συμφέροντα.