Νέα ρύθμιση οφειλών προς δήμους με έως 72 δόσεις

Φεστιβάλ Κρητικής γαστρονομίας στο Ηράκλειο
16 Μαρτίου 2023
Δημήτρης Παπαστεργίου: Μας ικανοποιεί η δέσμευση της Κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει πρόθεση ιδιωτικοποίησης των νερών της χώρας
16 Μαρτίου 2023
Show all

Νέα ρύθμιση οφειλών προς δήμους με έως 72 δόσεις

Στο άρθρο 90 του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, ενσωματώνεται η διάταξη με τη νέα ρύθμιση οφειλών προς δήμους με έως 72 δόσεις ενώ παρέχεται και η δυνατότητα αναβίωσης, υπό τις ρητά οριζόμενες προϋποθέσεις και με όλα τα προβλεπόμενα ευεργετήματα, παλαιότερων ρυθμίσεων οφειλών μέχρι εκατό (100) δόσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ν/σ:

Προβλέπεται η ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022:
α. Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων, κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα, οφειλών προς τους δήμους, είτε σε τριάντα έξι (36) είτε σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με το οριζόμενο επιτόκιο.

Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης των οφειλετών στη ρύθμιση καθώς και οι οφειλές που εξαιρούνται, επιτρέπεται δε η υπαγωγή και των οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την οριζόμενη ημερομηνία και είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες πάγιες ρυθμίσεις. Για την εφαρμογή της νέας ρύθμισης ισχύουν όλα τα ευεργετήματα του ν.4611/2019 (άρθρα 110 – 117) και του ν. 4764/2020 (άρθρα 165 – 172), όπως η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας και η αναστολή διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης.

β. Παρέχεται η δυνατότητα αναβίωσης, υπό τις ρητά οριζόμενες προϋποθέσεις και με όλα τα προβλεπόμενα ευεργετήματα, παλαιότερων ρυθμίσεων οφειλών [μέχρι εκατό (100) δόσεις, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις των νόμων 4611/2019 και 4764/2020], οι οποίες απωλέσθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την οριζόμενη ημερομηνία.