Νέες τετράμηνες συμβάσεις για τους “covid-19” – συμβασιούχους των δήμων

ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 36.500 ανέργων
24 Ιουλίου 2020
“Έξυπνη στάση” στο δήμο Ζίτσας
24 Ιουλίου 2020
Show all

Νέες τετράμηνες συμβάσεις για τους “covid-19” – συμβασιούχους των δήμων

Οι δήμοι έως 13 Σεπτεμβρίου μπορούν να συνάψουν νέες συμβάσεις 2+2 μηνών, με όσους συμβασιούχους εργάζονται την περίοδο του κορονοϊού, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου στο ΔΣ της ΚΕΔΕ.

Ειδικότερα όπως είπε ο κ. Παπαστεργίου, αναφερόμενος στην πρόσφατη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με προφορική ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικών, για συμβάσεις που λήγουν, οι δήμοι μπορούν να συνάψουν νέες συμβάσεις με τους ίδιους εργαζόμενους διάρκειας 2+2 μηνών, με καταληκτική ημερομηνία την 13 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ διευκρινίζεται ότι «με τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α/104) «Κύρωση: α)… β)… και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64) και άλλες διατάξεις», εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α’ και β΄βαθμού δυνάμει της παρ.1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) και της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3812/09, μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες.

Ενόψει των ανωτέρω και επειδή στην υπηρεσία μας υποβάλλεται πλήθος ερωτημάτων για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, διευκρινίζεται ότι οι συμβάσεις αυτές μπορεί να συνάπτονται μέχρι 13-9-2020 και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *