Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας: Χρηματοδότηση έργων ύψους19,9 εκ. ευρώ για ανάπτυξη δραστηριοτήτων χαμηλού αποτυπώματος

Πρόγραμμα στείρωσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων στον Δήμο Βόλβης
19 Σεπτεμβρίου 2022
Συνάντηση Πράσινου Κινήματος – Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης: Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
19 Σεπτεμβρίου 2022
Show all

Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας: Χρηματοδότηση έργων ύψους19,9 εκ. ευρώ για ανάπτυξη δραστηριοτήτων χαμηλού αποτυπώματος

Εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο η χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού αποτυπώματος στις ΠΕ Κοζάνης και στο δήμο Μεγαλόπολης ύψους 19.961.018 ευρώ, που αφορά το πρόγραμμα Υποστήριξης Πρασίνου και Βιώσιμου Μετασχηματισμού των Λιγνιτικών Περιοχών.

Μεταξύ των έργων που εγκρίθηκαν και θα χρηματοδοτηθούν για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας την Ενεργειακή Κοινότητα ΤΟΕΒ Δυτικής Μακεδονίας ύψους 3.000.000 ευρώ για την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος όλων των ΤΟΕΒ της περιφέρειας.

Την μελέτη αρδευτικού Χειμαδίτιδας της ΠΕ Φλώρινας ύψους 2.010.000 ευρώ καθώς και την μελέτη αρδευτικού Βεγορίτιδας με το ποσό των 2.530.000 ευρώ, με σκοπό την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών άρδευσης που θα αντικαταστήσουν τις γεωτρήσεις και θα ωφελήσουν αφενός τους αγρότες και την αγροτική παραγωγή και αφετέρου το περιβάλλον και τα ευαίσθητα οικοσυστήματα της περιοχής των λιμνών.

Τέλος εγκρίθηκαν 874.000 ευρώ, για τη δημιουργία και ανάπτυξη σύγχρονου κέντρου έρευνας βιοποικιλότητας με σκοπό την συστηματική καταγραφή, μελέτη και αξιοποίησης της μοναδικής βιοποικιλότητας της Δυτικής Μακεδονίας.