Περιφέρεια Θεσσαλίας: Λειτουργία κινητής μονάδας παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών στα Τρίκαλα

Οι προτεραιότητες για την επικείμενη αντιπυρική περίοδο στην περιφέρεια Ηπείρου
28 Απρίλιος 2021
Πρόσκληση για τον 2ο κύκλο κινητικότητας
29 Απρίλιος 2021
Show all

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Λειτουργία κινητής μονάδας παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών στα Τρίκαλα

Τη λειτουργία και ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την υφιστάμενη «Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας» της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Συνειρμός» χρηματοδοτεί στα Τρίκαλα η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός υπέγραψε την αύξηση της χρηματοδότησησ στις 738.792 ευρώ για το έργο «Επιχορήγηση ΑμΚΕ Συνειρμός για την Ενίσχυση της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Τρικάλων».

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας με δικαιούχο την ΑμΚΕ Συνειρμός. Με το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτούνται δυο νέες δομές που ενισχύουν την λειτουργία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Τρικάλων. Οι δομές αυτές είναι: 1. Παροχή Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών και 2. Παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας.

Η δράση στοχεύει στην κάλυψη της ολοένα και αυξανόμενης ζήτησης για Παροχή Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών και Παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας καθώς και στην ολοκλήρωση της Κοινοτικής θεραπείας μέσω της κάλυψης των αναγκών πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης για την αποφυγή της κρίσης ή της υποτροπής και διασφάλισης της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας, στο Ν. Τρικάλων.

Αναλυτικά θα λειτουργήσουν:

Δομή παροχής Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών: Το ενισχυμένο Παιδοψυχιατρικό Τμήμα της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας του Ν. Τρικάλων αποσκοπεί στην κάλυψη των υφιστάμενων ελλειμμάτων του συστήματος παροχής α΄/βάθμιων και γ΄/βάθμιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους, στο Νομό Τρικάλων. Ωφελούμενοι του ενισχυμένου Παιδοψυχιατρικού Τμήματος πρόκειται να είναι παιδιά και έφηβοι με προβλήματα ψυχικής υγείας και συμπεριφοράς, το οικογενειακό και σχολικό τους περιβάλλον, καθώς και η ευρύτερη κοινότητα. Με την υλοποίησή του δημιουργούνται 4 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης ήτοι: Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός και Ειδικός παιδαγωγός.
Δομή για την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας. Η δημιουργία του Τμήματος υπηρεσιών κατ΄ οίκον νοσηλείας θα καλύψει τις ανάγκες δύο κατηγοριών: α. τους ασθενείς που αδυνατούν να μετακινηθούν προς τους χώρους παροχής των υπηρεσιών λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας και β. τους ασθενείς που κατοικούν σε απομακρυσμένους ορεινούς οικισμούς του Νομού. Ωφελούμενοι της Δομής θα είναι οι δύο κατηγορίες ασθενών που προαναφέρθηκαν, το οικογενειακό τους περιβάλλον, καθώς και η ευρύτερη κοινότητα διαμονής τους. Με την υλοποίησή του δημιουργούνται 4 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης ήτοι: Ψυχίατρος, Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός και Νοσηλευτής.
Το έργο στοχεύει στην εξυπηρέτηση του πληθυσμού του Νομού Τρικάλων και στην κάλυψη της ολοένα και αυξανόμενης ζήτησης για Παροχή Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών και Παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας καθώς και στην ολοκλήρωση της Κοινοτικής θεραπείας μέσω της κάλυψης των αναγκών πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης για την αποφυγή της κρίσης ή της υποτροπής και διασφάλισης της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας, στο Ν. Τρικάλων.

Ειδικότερα αποσκοπεί στην κάλυψη των υφιστάμενων ελλειμμάτων του συστήματος παροχής α΄ βάθμιων και γ΄ βάθμιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους και στην κάλυψη αναγκών ασθενών που αδυνατούν να μετακινηθούν προς τους χώρους παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή κατοικούν σε απομακρυσμένους ορεινούς οικισμούς του Νομού.

Ο αριθμός των άμεσα ωφελούμενων προβλέπεται να είναι 300 άτομα.

Συγκεκριμένα:

α) Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα πρόκειται να είναι παιδιά και έφηβοι με προβλήματα ψυχικής υγείας και συμπεριφοράς, το οικογενειακό και σχολικό τους περιβάλλον, καθώς και η ευρύτερη κοινότητα.

β) Ωφελούμενοι των υπηρεσιών του τμήματος παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας πρόκειται να είναι ασθενείς που αδυνατούν να μετακινηθούν προς τους χώρους παροχής των υπηρεσιών ψυχικής υγείας λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή κατοικούν σε απομακρυσμένους ορεινούς οικισμούς του Νομού.