Που συμφωνεί που διαφωνεί η Επιτροπή των Περιφερειών με το Green Deal

Δήμος Ηρακλείου Αττικής: Από το 2020 1.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται στην πόλη
13 Δεκεμβρίου 2019
Δραστική στροφή της Ε.Ε στην Πράσινη Οικονομία
13 Δεκεμβρίου 2019

Που συμφωνεί που διαφωνεί η Επιτροπή των Περιφερειών με το Green Deal

Στη Παγκόσμια Σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα COP25 στη Μαδρίτη, τα μέλη της Επιτροπής των Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης συμπαρατάχθηκαν με την ανακοίνωση για την Πράσινη Συμφωνία Green New Deal και τόνισαν ότι ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη της ουδετερότητας του κλίματος στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή της και το χρονοδιάγραμμα για το European Green Deal. Η αναβάθμιση ενεργειακών και κλιματικών στόχων, καθώς και οι νέες στρατηγικές και η νομοθεσία για την κλιματική προσαρμογή, την ποιότητα του αέρα και την προστασία της βιοποικιλότητας είναι τα μέτρα που προβλέπεται άμεσα να ληφθούν. Την στιγμή που οι διαπραγματεύσεις της COP25 παρεμποδίζονται από τους διεθνείς κανόνες για την αγορά άνθρακα, η Συνέλευση των τοπικών και περιφερειακών αντιπροσώπων της ΕΕ καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας του Παρισιού να προωθήσουν τη συνεργασία με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές, ως τον μοναδικό τρόπο αποτελεσματικής δράσης για το κλίμα και αντιστροφής της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας των συνομιλιών για το κλίμα της COP25 στην Μαδρίτη, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών πραγματοποίησαν συνάντηση εργασίας σχετικά με την ανακοίνωση για την Πράσινη Συμφωνία. Τα μέλη της ΕτΠ υπενθύμισαν ότι οι πόλεις και οι περιφέρειες είναι ήδη πιο φιλόδοξες από τις εθνικές κυβερνήσεις και επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη τοπικής ουδετερότητας στο κλίμα.

Τα μέλη καλωσόρισαν την ανακοίνωση του Green Deal καθώς αυτό θέτει ένα πολύ φιλόδοξο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης. Τα μέλη συμφώνησαν ότι Green Deal μας φέρνει πιο κοντά σε μια σειρά ολοκληρωμένων πολιτικών που συνδέουν την πράσινη διαπραγμάτευση με τους κύριους οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς που διέπουν την ΕΕ.

Ο Markku Markkula, Πρώτος Αντιπρόεδρος και επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕτΠ στην COP25, δήλωσε: “Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να ηγείται της καταπολέμησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η ανακοίνωση σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία έρχεται ακριβώς την στιγμή που μπαίνουμε στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού. Η ΕτΠ επαναλαμβάνει τις δεσμεύσεις της να συμβάλει πλήρως στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πόλεις και οι περιφέρειες είναι πλήρως ενταγμένες, χωρίς να αφήνουν κανέναν πίσω τους”.

Η ανακοίνωση για το Green Deal παρουσιάζει έναν αρχικό οδικό χάρτη των βασικών πολιτικών και μέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη της μετάβασης της Ευρώπης προς την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050.

Στην COP25, τα μέλη εξέφρασαν ομόφωνα τη βούληση να ενεργοποιήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών για τις πολυάριθμες νομοθετικές επεξεργασίες που πρέπει να γίνουν. Αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την κινητικότητα, την κυκλική οικονομία, τα δάση και τη γαλάζια οικονομία.

Η ΕτΠ εκφράζει την ικανοποίησή της για την αύξηση των στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) στο 50% για το 2030 με προοπτική το 55%. Ωστόσο, εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την μη ύπαρξη υψηλότερων στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση.

Η ΕτΠ εκφράζει την ικανοποίησή της για τα μέτρα που προβλέπονται για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, ιδίως τα ανακοινωθέντα προγράμματα χρηματοδότησης για την ανακαίνιση ιδιωτικών νοικοκυριών καθώς και την πρωτοβουλία «κύμα ανακαίνισης» για ολόκληρο τον τομέα των κτιρίων.

Η ΕτΠ είναι έτοιμη να συνεργαστεί για τη δημιουργία του Συμφώνου για το Κλίμα της Commission «μαζί με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών οργάνων της Ε.Ε.». Χαιρετίζει επίσης την αναφορά για τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις.

Συγκεκριμένα, η ΕτΠ επικροτεί τον μηχανισμό της δίκαιης μετάβασης, συμπεριλαμβανομένου ενός Ταμείου για την Δίκαιη Μετάβαση για τις περιφέρειες και τους τομείς που καταναλώνουν άνθρακα. Ωστόσο, υπογραμμίζει την ανάγκη για πρόσθετους πόρους για το 2021-2027 πέραν των ταμείων συνοχής.

Όσον αφορά τις μεταφορές, η ΕτΠ επαναλαμβάνει την έκκλησή της για ευρύτερη εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και την ανάγκη να παρέχονται στους χρήστες πιο εναλλακτικές λύσεις κινητικότητας, πιο προσιτές, πιο υγιείς και πιο καθαρές. Η ΕτΠ υπενθυμίζει ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες είναι καθοριστικές για την επίτευξη μιας πλήρους μετάβασης στην καθαρή κινητικότητα.

Ενώ τα μέλη της ΕτΠ καλωσορίζουν την πράσινη διαπραγμάτευση ως στρατηγική ανάπτυξης για να καταστήσει την οικονομία της ΕΕ ουδέτερη ως προς τον άνθρακα, αποδοτική ως προς τους πόρους και ανταγωνιστική, εκφράζει τη λύπη της για την έλλειψη ποσοτικοποιημένων δεικτών όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης.

Η Πράσινη Συμφωνία πρέπει να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για μια πιο βιώσιμη γεωργική παραγωγή και κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕτΠ επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μείωση κατά 30% των εκπομπών GHG από τη γεωργία και διπλασιασμό των περιοχών βιολογικής καλλιέργειας στα κράτη μέλη σε σύγκριση με το 2017.

Τα μέλη της ΕτΠ χαιρετίζουν επίσης την πρόταση για ένα ευρωπαϊκό “νόμο για το κλίμα” για να κατοχυρωθεί ο στόχος του 2050 για την ουδετερότητα του κλίματος το Μάρτιο του 2020. Η Commission είναι διατεθειμένη να συμβάλει στην εξάλειψη των υφιστάμενων νομοθετικών ασυνεπειών, με βάση τις εμπειρίες των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και τη χάραξη πολιτικής.

Στο ψήφισμά του σχετικά με την πράσινη διαπραγμάτευση, που εγκρίθηκε στις 5 Δεκεμβρίου, η ΕτΠ πρότεινε να ξεκινήσει ένα φόρουμ των πόλεων και των περιφερειών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών για την παρακολούθηση της εφαρμογής της πράσινης συμφωνίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *