Πράσινο Ταμείο: Στατιστικά στοιχεία πορείας εκπόνησης ΣΦΗΟ από ενταγμένους δήμους

Περιφέρεια Αττικής: Αυθημερόν η διεκπεραίωση αιτημάτων αντικατάστασης για άδειες οδήγησης και προσωρινής άδειας
23 Απρίλιος 2021
Πράσινο Κίνημα: Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι από το να βασανίζονται αθώα ζώα
24 Απρίλιος 2021
Show all

Πράσινο Ταμείο: Στατιστικά στοιχεία πορείας εκπόνησης ΣΦΗΟ από ενταγμένους δήμους

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά η διαδικασία εκπόνησης Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από δήμους που έχουν ενταχθεί στο σχετικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2020 και σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Πράσινο Ταμείο 75 από τους 254 ενταγμένους δήμους έχουν ήδη ξεκινήσει τη διοικητική διαδικασία με καταληκτική ημερομηνία εκπόνησης των Σχεδίων την 30η Ιουνίου 2021. Έχουν υπογράψει σύμβαση 13, με κατακύρωση διαγωνισμού είναι 2, ενώ έχουν ολοκληρώσει διαδικασία διακήρυξης 23, ενώ σε διαδικασία δημοσιότητας αιτήματος (ΚΗΜΔΗΣ, Διαύγεια κ.λπ.) 37 ακόμα.

Το Πράσινο Ταμείο καλεί και τους υπόλοιπους δήμους να προχωρήσουν στα προβλεπόμενα στάδια της διαδικασίας, ώστε να κατορθώσουν να επωφεληθούν από το χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει θέσει στη διάθεσή τους.