Πρόγραμμα διαχείρισης βιοαποβλήτων στον Δήμο Κηφισιάς

Νέα σύνθεση της Περιφερειακής Αρχής Αττικής από την 1η Ιανουαρίου 2023
3 Ιανουαρίου 2023
Από πότε ακυρώνονται οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
4 Ιανουαρίου 2023
Show all

Πρόγραμμα διαχείρισης βιοαποβλήτων στον Δήμο Κηφισιάς

Σε ολοκληρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων προχωρά ο Δήμος Κηφισιάς, μετά την έγκριση που έλαβε η ένταξη χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων», στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης 2014-2020» του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στα 2.965.026,00€.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Δράσεις για τη χωριστή συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία οικιακών βιοαποβλήτων τροφών/τροφίμων για κομποστοποίηση, τη μεταφόρτωσή τους σε αεριζόμενα απορριμματοκιβώτια και τη μεταφορά τους για επεξεργασία στην ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων.
Σημαντικός άξονας του είναι η χωριστή συλλογή των πράσινων δημοτικών αποβλήτων, η τροφοδότησή τους σε δύο κλαδοτεμαχιστές για θρυμματισμό, και η μεταφορά του τεμαχισμένου υλικού για επεξεργασία στην ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων.
Για την εδραίωση και συμμετοχή στο πρόγραμμα ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών.
Ειδικότερα οι άξονες του προγράμματος είναι:

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Προμήθεια και διανομή:

2.000 Κάδων Οικιακής κομποστοποίησης

2.000 κάδων κουζίνας

30 ειδικών κομποστοποιητών.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:
Προμήθεια και διανομή:

1.500 Εξωτερικών κάδων οικιών

3.000 Εξωτερικών κάδων

500 Εξωτερικών κάδων

5.400 Κάδων κουζίνας για οικίες

330.000 Βιοδιασπώμενων σάκων για κάδο

Δύο αεριζόμενων απορριμματοκιβωτίων

Σύστημα τηλεματικής και διαχείρισης εξοπλισμού

Τέσσερα Απορριμματοφόρα οχήματα με σύστημα πλύσης κάδων χωρητικότητας

Δύο φορτηγά με γερανό, αρπάγη και ανατρεπόμενη καρότσα για αποκομιδή πράσινων αποβλήτων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΩΝ:
Δύο ρυμουλκούμενοι κλαδοτεμαχιστές, για τον επιτόπου θρυμματισμό των πράσινων δημοτικών αποβλήτων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών του Δήμου Κηφισιάς με ενημερωτικά φυλλάδια, εκδηλώσεις, σχολική δραστηριότητα κ.α.

Ο Δήμος Κηφισιάς σχεδιάζει και υλοποιεί πολλές δράσεις που έχουν στόχο τη διαλογή στην πηγή και χωριστή συλλογή συγκεκριμένων ρευμάτων αποβλήτων, όπως:

τα ανακυκλώσιμα υλικά μέσω ειδικών υπόγειων κάδων, Πράσινων Γωνιών και Πολυκέντρων
τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού μέσω αποκομιδής από διάφορα σημεία και από τα σπίτια
τις φορητές μπαταρίες τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής, τους συσσωρευτές, τα λιπαντικά έλαια, και τα τηγανέλαια
Παράλληλα, προετοιμάζονται και άλλες καινοτόμες δράσεις όπως η εφαρμογή συστήματος Πληρώνω όσο πετάω.

Βασική κατεύθυνση του Δήμου Κηφισιάς όπως σημειώνει είναι, “να είναι Δήμος Πρότυπο στην εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην πράξη και να προσεγγίσουμε την Zero Waste πόλη, όπως άλλωστε προβλέπεται και στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμων που έχει επικαιροποιηθεί με γνώμονα τις νέες νομοθετικές προβλέψεις από το 2021”.

“Ο Δήμος Κηφισιάς υπεύθυνα και συστηματικά διεκδικεί κάθε πηγή χρηματοδότησης, που μπορεί να ενισχύσει το πρόγραμμα κομποστοποίησης που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στον Δήμο μας. Με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε δράσεις στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και συγκεκριμένα στη διαχείριση του ρεύματος συλλογής και επεξεργασίας βιοαποβλήτων και πράσινων αποβλήτων”, όπως σημειώνει ο δήμαρχος της πόλης Γ. Θωμάκος, απευθύνοντας ευχαριστίες στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου για τη συμβολή τους και στο πανεπιστήμιο Αιγαίου για τον επιστημονικό σχεδιασμό.