Σε διαβούλευση η μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά

ΚΕΔΕ: Διακοπή της παραγωγής μασκών μέχρι την επαναδιατύπωση των αρχικών προδιαγραφών από τη Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας
15 Σεπτεμβρίου 2020
Θεσσαλονίκη: Τρύγος για τις κόκκινες ποικιλίες στον αστικό αμπελώνα του Δήμου
15 Σεπτεμβρίου 2020
Show all

Σε διαβούλευση η μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από τον δήμαρχο Παύλου Μελά Δ. Δεμουρτζίδη το σχέδιο της μελέτης «Οικονομικής Βιωσιμότητας Μακροπρόθεσμου Στρατηγικού Πλάνου Δράσης του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά (ΜΠΠΜ)».

Η εν λόγω μελέτη παρουσιάζει μια σειρά προτάσεων αναφορικά µε τις δραστηριότητες που μπορούν να ενταχθούν στο Μητροπολιτικό Πάρκο, προβλέπει σενάρια οικονομικής βιωσιμότητας του εγχειρήματος τα οποία θα εξεταστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τις παρατηρήσεις που θα υποβληθούν στη διάρκεια της διαβούλευσης.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00. Κάθε ενδιαφερόμενος/νη μπορεί να λάβει γνώση του περιεχομένου της μελέτης που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση https://pavlosmelas.gr/mppm_meleti_viosimotitas_sep2020/ και στη συνέχεια, να υποβάλλει προτάσεις εγγράφως ή ηλεκτρονικά.

Η υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων μπορεί να γίνεται:

Α) ταχυδρομικά στη δ/νση: Δήμος Παύλου Μελά, Καραολή & Δημητρίου 1, 56430 Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη,

Β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ssotirelis@pavlosmelas.gr και asteriou@pavlosmelas.gr ,

Γ) ιδιοχείρως στο γραφείο πρωτοκόλλου Δήμου Παύλου Μελά, Καραολή & Δημητρίου 12 με Ν. Πλαστήρα, 564 30 Σταυρούπολη,

Για πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με

τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, στα τηλέφωνα:

2313302877 – Μάριος Αστερίου

2313302827 – Στέλιος Σωτηρέλης