Σύσταση Eπιτροπής για την αναμόρφωση των Κωδίκων Δημοσίων και Δημοτικών Υπαλλήλων

Κυρ. Μητσοτάκης: Ενεργοποιείται ανοιχτή δημόσια πλατφόρμα που θα ενημερώνει για την πορεία των έργων ανά περιφέρεια και δήμο
8 Φεβρουαρίου 2024
Δήμος Βύρωνα: Ανακαλείται άδεια ιδιωτικής εταιρείας εκσκαφών λόγω μη αποκατάστασης ζημιών στο οδόστρωμα
8 Φεβρουαρίου 2024
Show all

Σύσταση Eπιτροπής για την αναμόρφωση των Κωδίκων Δημοσίων και Δημοτικών Υπαλλήλων

Σύσταση Eπιτροπής για την αναμόρφωση των Κωδίκων Δημοσίων και Δημοτικών Υπαλλήλων

Με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης Δ. Κιρμικίρογλου συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών Επιτροπή για την υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία και αναμόρφωση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ καθώς και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Έργο της Επιτροπής αποτελεί:

Η προεισήγηση, η προετοιμασία και η πρόταση τροποποίησης των νομοθετικών διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ καθώς και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Η συλλογή νομοθεσίας και αιτημάτων επί θεμάτων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ καθώς και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Η εκτέλεση κάθε έργου που ανατίθεται στα μέλη της παρούσας από την Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία και αναμόρφωση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ καθώς και του Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ.
Η Επιτροπή συγκροτείται από προϊσταμένους και υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης. Αναλυτικά τα μέλη της Επιτροπής εδώ.