Τη μείωση των αντικειμενικών αξιών ζητά ο Δήμος Ζωγράφου

Σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων στον Δήμο Ανατολικής Σάμου
13 Ιανουαρίου 2023
Δήμος Αθηναίων: Σακίδια με χειμερινά είδη πρώτης ανάγκης στους άστεγους της πόλης
13 Ιανουαρίου 2023
Show all

Τη μείωση των αντικειμενικών αξιών ζητά ο Δήμος Ζωγράφου

Στον Δήμο Ζωγράφου, η πρόταση του δημάρχου Βασίλη Θώδα, για μείωση των αντικειμενικών αξιών στην πόλη, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Όπως τόνισε κατά την εισήγησή του, ο Β. Θώδας, «Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών πλήττει κυρίως τις ασθενέστερες οικονομικά οικογένειες που χάνουν επιδόματα και παράλληλα επιβαρύνει όλους τους πολίτες είτε μέσω της αύξησης των φόρων, είτε προχωρούν σε αγοραπωλησίες ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Η αύξηση στην πόλη μας με τις νέες αντικειμενικές αξίες κυμαίνεται από 36% έως 64%, αύξηση που δεν λαμβάνει τα δεδομένα της περιοχής και την οικονομική δυνατότητα των νοικοκυριών. Εμείς προτείνουμε μία μείωση στις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες ανά ζώνη που κυμαίνεται από 10% έως 30% που είναι και δίκαιη και αφουγκράζεται τις ιδιαιτερότητες της πόλης μας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχτηκε την εισήγηση του Δημάρχου και προτείνει για την πόλη του Ζωγράφου να διαμορφωθούν ως εξής οι τιμές ανά ζώνη:

ΖΩΝΗ Α’ – 1.800,00 €

ΖΩΝΗ Β’ – 1.570,00 €

ΖΩΝΗ Γ’ – 1.520,00 €

ΖΩΝΗ Δ’ – 1.430,00 €

ΖΩΝΗ Ε’ – 1.350,00 €

Όπως αναφερόταν στην εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι στον Δήμο Ζωγράφου κατοικούν πολίτες με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, η αύξηση στις αντικειμενικές αξίες έχει επιφέρει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

χάνεται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, καθώς λαμβάνεται υπόψη η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας.
χάνεται το στεγαστικό επίδομα για το οποίο η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 120.000€
καθίσταται αδύνατη η ένταξη στο κοινωνικό – οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ, για το οποίο η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000€
επηρεάζονται αυτόματα και άμεσα:
-το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα από εκμίσθωση/δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου.

-το τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης.

-η αντικειμενική δαπάνη «τεκμήριο διαβίωσης» σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α’ και β’ κατοικία, αναλόγως εμβαδού και τιμής ζώνης.

-ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό στοιχείο.

το αφορολόγητο όριο αντικειμενικής αξίας για την απαλλαγή για τον φόρο μεταβίβασης σε περίπτωση απόκτησης α΄κατοικίας ανέρχεται σε 200.000€, γεγονός που έχει επηρεάσει η αλλαγή των αντικειμενικών τιμών ακινήτων.
η άνοδος των τιμών αντικειμενικής αξίας ακινήτων έχει συμπαρασύρει μία σειρά φόρων και αυξήσεων, όπως για παράδειγμα, ο φόρος μεταβίβασης, ο φόρος γονικής παροχής, ο φόρος κληρονομιάς, οι αμοιβές συμβολαιογράφων κ.α., φόροι στους οποίους οι οικογένειες με τα εισοδήματα που ζουν στην πόλη μας δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
Συμπαρασύρει, επίσης, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για κτίσματα και οικόπεδα.