Τροπολογία του ΥΠΕΣ ρυθμίζει σειρά θεμάτων για δήμους και περιφέρειες

Πράσινο Κίνημα: Κηλίδα για την κυβέρνηση το ρήμαγμα του ΚΕΘΕΑ – Αγωνιζόμαστε για να μην περάσει
12 Απρίλιος 2021
Οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για τον αναθεωημένο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” στο ΔΣ της ΚΕΔΕ
13 Απρίλιος 2021
Show all

Τροπολογία του ΥΠΕΣ ρυθμίζει σειρά θεμάτων για δήμους και περιφέρειες

Σειρά ρυθμίσεων ζητημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και άλλες διατάξεις.

Συγκεκριμένα στα εννιά συνολικά άρθρα της τροπολογίας προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 1: Παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου η προθεσμία για τη σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο2: Διαγράφονται βεβαιωμένες οφειλές προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού από επιχειρήσεις εκμίσθωσης οχημάτων για παραβάσεις διατάξεων περί στάθμευσης, οι οποίες έχουν συντελεστεί πριν από τις 23 Φεβρουαρίου 2007, χωρίς να προσδιορίζεται το ύψος των οφειλών.

Άρθρο 3: Διαγράφονται υπόλοιπα βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, μέχρι του ποσού των 10 ευρώ συνολικά ανά οφειλέτη.

Άρθρο 4: Η Οικονομική Επιτροπή θα μπορεί «κατά την κρίση της» να αποφασίζει για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων ανάθεσης σε ιδιώτες και των υπηρεσιών ταφής και αποκομιδής νεκρών.

Άρθρο 5: Τροποποιείται το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων) αναφορικά με τη χορήγηση ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης και βοηθημάτων σε τρίτεκνους.

Άρθρο 6: Οι ΔΕΥΑ θα μπορούν έως τις 30 Ιουνίου να αιτούνται οικονομικής ενίσχυσης από τους μετόχους δήμους, με την ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων σ΄ αυτούς, έως την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης που έλαβαν.

Άρθρο 7: Οι δήμοι έως 31 Οκτωβρίου θα παραχωρούν ατελώς κοινόχρηστους χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μέχρι του διπλάσιου χώρου από την αρχική παραχώρηση.

Άρθρο 8: Παρατείνεται έως 30 Ιουνίου η δυνατότητα ανάθεσης από δήμους και περιφέρειες δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση τα πανδημίας, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Άρθρο 9: Παρατείνεται έως 30 Ιουνίου η δυνατότητα προσαύξησης έως 30% του αριθμού ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων δήμων ή περιφερειών και του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας που συμμετέχουν σε κλιμάκια ελέγχου των μέτρων κατά της πανδημίας.