Χανιά: Νέες μελέτες για Ενετικό Λιμάνι, Νέα Χώρα, Κουμ Καπί και Αγία Κυριακή

Δημιουργία Ψηφιακού Ιστορικού Μουσείου Δήμου Δίου –Ολύμπου
29 Απρίλιος 2021
Το Μαρούσι αποκτά Δημοτική Αστυνομία
29 Απρίλιος 2021
Show all

Χανιά: Νέες μελέτες για Ενετικό Λιμάνι, Νέα Χώρα, Κουμ Καπί και Αγία Κυριακή

Στο πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” εντάχθηκε το σύνολο των προτάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων (Δ. Λ. Τ. X.), που αφορούν μελέτες για έργα “Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Επέκτασης, Βελτίωσης και Συντήρησης Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών”, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 214.901,51 €.

Όπως ενημερώνει ο Δήμος Χανίων, η ένταξη στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος II”, αφορά στην Πράξη “Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων”, με φορέα υλοποίησης το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων.

Η έγκριση στο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις μελέτες Συντήρησης και Προστασίας του Ενετικού Λιμένα Χανίων, καθώς και τις μελέτες Λιμενικών Υποδομών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων στη Νέα Χώρα, στον Ενετικό Λιμένα, στο Κουμ Καπί και την Αγία Κυριακή.

“Με την ένταξη όλων των προτάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων, γίνεται η αρχή για την συνολική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου του Δήμου μας”, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.X., Μανώλης Κοτσιφάκης.