33% η ανακύκλωση του Δήμου Πεντέλης το 2021

Αγία Παρασκευή: «Οι τέχνες ανταμώνουν στον κήπο της βίλας Ιόλα»
17 Ιουνίου 2022
Δ. Παπαστεργίου: Η αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους παραμένει βασική μας προτεραιότητα
17 Ιουνίου 2022
Show all

33% η ανακύκλωση του Δήμου Πεντέλης το 2021

Με τα νέα συμπληρωμένα στοιχεία από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων που έδωσε η Περιφέρεια Αττικής (https://recycleattica.gr/dsp-synolika2021/) για τους Δήμους της Αττικής (σε ότι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, ο Δήμος Πεντέλης βρίσκεται στην πρώτη τριάδα των επιδόσεων μεταξύ των 66 Δήμων της Αττικής.
Πιο συγκεκριμένα:
• Στη συνολική ανακύκλωση και διαλογή στην πηγή, ο Δήμος Πεντέλης είναι στην 3η θέση με ποσοστό 33%
• Στην ανάκτηση από τα απόβλητα (πραγματική ανακύκλωση), ο Δήμος Πεντέλης είναι στη 2η θέση με ποσοστό 29,3%
Οι επιδόσεις αυτές του Δήμου Πεντέλης είναι αποτέλεσμα της ολοκληρωμένης πολιτικής στη διαχείριση των απορριμμάτων που εφαρμόζει η διοίκηση της Δημάρχου Δήμητρας Κεχαγιά από το 2020, η οποία βασίζεται στους ακόλουθους άξονες:
• Επεξεργασία των βλαστικών αποβλήτων από ιδιωτικό φορέα και παραγωγή κομπόστ
• Χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των ογκωδών αντικειμένων
• Προμήθεια εξοπλισμού για την ολική εφαρμογή της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων. Ήδη ξεκίνησε από την Καλλιθέα Πεντέλης και επεκτείνεται τις επόμενες μέρες στα Άνω Μελίσσια.
• Χωριστή συλλογή χαρτιού, που θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες
• Ξεχωριστή συλλογή φελιζόλ που θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες
• Ξεχωριστή συλλογή αποβλήτων βρώσιμων ελαίων
• Προμήθεια επιπρόσθετων κάδων για ανακυκλώσιμα υλικά που θα τοποθετηθούν τις επόμενες εβδομάδες
• Προμήθεια συστημάτων υπόγειων κάδων για την ανακύκλωση που θα εγκατασταθούν το καλοκαίρι.
Η Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά δήλωσε: «Από τις αρχές του 2020, εφαρμόζουμε μια άλλη πολιτική στη διαχείριση των αποβλήτων μας. Ενισχύσαμε τον εξοπλισμό του Δήμου σε απορριμματοφόρα και κάδους και συμπληρώνουμε τις ανάγκες μας στην επεξεργασία των βλαστικών αποβλήτων και στη συλλογή και επεξεργασία ογκωδών αντικειμένων με τη συνεργασία ιδιωτικών φορέων.
Η πολιτική αυτή έχει αποτελέσματα. Το 2021 ο Δήμος μας αύξησε σημαντικά το ανακύκλωσης από 12% το 2019 σε 33% μόλις δύο χρόνια μετά. Συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε το σχέδιο μας και τα επόμενα χρόνια θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Βασικός μας στόχος να μειώσουμε σημαντικά την ταφή αποβλήτων στο Δήμο μας. Έτσι προστατεύουμε το περιβάλλον και ο Δήμος και οι πολίτες μας αποφεύγουν την επιβάρυνση με το τέλος ταφής».