Mig-HealthCare: Σε πιλοτική εφαρμογή ο οδικός χάρτης και τα εργαλεία του προγράμματος

Αύξηση της χρηματοδότησης των Κέντρων Κοινότητας από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
16 Δεκεμβρίου 2019
Συμμαχία Πολιτών: Οι προτάσεις για την καθαριότητα και τη διαχείριση των απορριμμάτων στη Μεταμόρφωση
16 Δεκεμβρίου 2019
Show all

Mig-HealthCare: Σε πιλοτική εφαρμογή ο οδικός χάρτης και τα εργαλεία του προγράμματος

Η άμβλυνση των ανισοτήτων υγείας, μέσω της ενίσχυσης των τοπικών δομών παροχής φροντίδας, για μετανάστες και πρόσφυγες και παράλληλα η διευκόλυνση της ενσωμάτωσής τους στις τοπικές κοινωνίες, είναι ο στόχος του προγράμματος Mig-HealthCare. Το Mig-HealthCare ξεκίνησε το Μαΐου 2017, είναι τριετούς διάρκειας και συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ε.Ε. (DG SANTE). Η κοινοπραξία αποτελείται από 14 επιστημονικούς φορείς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πανεπιστήμια, εθνικές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ερευνητικοί οργανισμοί από 10 χώρες της Ε.Ε.

Οι ομάδες στόχοι του έργου είναι μετανάστες/πρόσφυγες, Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και μέλη τοπικών κοινοτήτων.

Αναλυτικότερα, το Mig-HealthCare, αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά στάδια:

την εκτίμηση και καταγραφή αναγκών μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης, χορήγησης και ανάλυσης ερωτηματολογίων και διεξαγωγής ομάδων εστιασμένης συζήτησης με τις ομάδες στόχους.

την ανάπτυξη μοντέλων παροχής υγείας σε τοπικό επίπεδο και την πιλοτική εφαρμογή τους.

την ανάπτυξη και παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων και σχετικού υλικού τον σχεδιασμό ενημερωτικής πλατφόρμας, βάσης δεδομένων και εργαλείων για τη σωστή λειτουργία των μονάδων υγείας που θα παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε πρόσφυγες και μετανάστες.

την τελική αξιολόγηση των δράσεων που θα υλοποιηθούν και των αποτελεσμάτων του έργου.

τη διάχυση του έργου μέσω της λειτουργίας ιστοσελίδας, της διανομής ενημερωτικού υλικού στις γλώσσες των συμμετεχόντων χωρών και της διεξαγωγής στη λήξη του έργου ημερίδας για την ανακοίνωση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων του.

τη συμβουλευτική συμμετοχή ομάδας εμπειρογνωμόνων κατά την υλοποίηση του έργου.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του MIGHEALTHCARE περιλαμβάνουν :

Κατανόηση των προβλημάτων , ελλείψεων και αναγκών στην παροχή υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής υγείας με έμφαση σε ευάλωτους πληθυσμούς, όπως πρόσφυγες/μετανάστες.

Δημιουργία βάσης βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο κοινότητας.

Δημιουργία οδικoύ χάρτη και εργαλειοθήκης (roadmap and toolbox).

Δημιουργία ενός αλγορίθμου που θα προσφέρει καθοδήγηση στους παρόχους υπηρεσιών ώστε να παραπέμπουν πρόσφυγες/μετανάστες σε κατάλληλες υπηρεσίες υγείας ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Ανάπτυξη τεκμηριωμένων κατευθυντήριων οδηγιών για την πρακτική εφαρμογή των μοντέλων υγείας και φροντίδας υπό διαφορετικές συνθήκες και περιστάσεις.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Στη παρούσα φάση οι εταίροι του MIg-HealthCare έχουν ολοκληρώσει την δημιουργία του οδικού χάρτη και της εργαλειοθήκης (roadmap and toolbox) και προχωρούν στην πιλοτική εφαρμογή των παραπάνω εργαλείων από επαγγελματίες υγείας (με έμφαση σε γιατρούς και νοσηλευτές) ή/και άλλους επαγγελματίες υγείας που έρχονται σε επαφή με μετανάστες/πρόσφυγες για θέματα υγείας (π.χ. κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους). Οι συμμετέχοντες καλούνται να χρησιμοποιήσουν τον οδικό χάρτη και την εργαλειοθήκη στην καθημερινή τους επαφή με μετανάστες/πρόσφυγες και στο τέλος της πιλοτικής εφαρμογής θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο που αποσκοπεί στην αξιολόγηση των εργαλείων και της χρησιμότητάς τους. Ένα από τα εργαλεία που θα ζητηθεί να χρησιμοποιήσουν οι επαγγελματίες υγείας είναι ο αλγόριθμος του Mig-HealthCare που θα βοηθάει να αναζητήσει ο ενδιαφερόμενος αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο από τα εργαλεία που παρέχονται στον οδικό χάρτη, αφού τρέξει τον αλγόριθμο.

Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε μια πρώτη συνάντηση με τους γιατρούς και τους επαγγελματίες υγείας του 3ου Δημοτικού Ιατρείου Πετραλώνων, όπου και τους παρουσιάστηκε ο οδικός χάρτης και η εργαλειοθήκη καθώς και ο αλγόριθμος και έγινε εκπαιδευτικό σεμινάριο έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα παραπάνω εργαλεία πιλοτικά και να τα αξιολογήσουν στη συνέχεια.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *